Menu

 

Applanix
Riegl
Orbit/Bentley
Vexcel Imaging
HySpex
SimActive

Vize

Konference adresuje obecnou vizi budování chytrých měst a chytrých regionů z pohledu digitalizace stavebního řízení a zavádění metod BIM a současně se zaměřuje na poskytování prostorových dat a prostorových služeb prostřednictvím webových řešení, cloudů a mobilních aplikací. Budování architektury NIPI a BIM, standardizace, nové požadavky na data ale i související prostorové služby, příprava projektů pro rozsáhlé pořizování nových prostorových dat a příprava nových geoportálů představuje významné kroky v digitalizaci veřejné správy i v digitalizaci celých stavebních, dopravních i výrobních komplexů. Distribuované systémy nezahrnují jen stále vyšší podíl externích dat, ale rovněž stále více outsourcovaných služeb. Snadné vyhledávání a plnohodnotné využívání prostorových služeb závisí na úplnosti dokumentace, vhodném strukturování, kvalitním technickém řešení a samozřejmě i na cenové a licenční dostupnosti. Pokročilá řešení však vyžadují i zapojení umělé inteligence pro usnadnění jednotlivých kroků od sběru dat a předzpracování (např. detekce chyb) až po výpočty. Konference poskytuje příležitost představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech či regionech a diskutovat o problémech a příležitostech geoinformačních technologií. Současně sympozium nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat úspěšné aplikace geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Jednací jazyk: čeština, slovenština.

Příspěvky jsou přijímány na základě schváleného abstraktu členy programového výboru. Pokud o to autor požádá, bude provedeno recenzní řízení 2 recenzenty; takové příspěvky budou ve sborníku zřetelně označeny jako recenzované.

Historie

Historie předchozích ročníků GIS Ostrava je k dispozici zde.