Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011

23. - 26. 1. 2010
Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika

ISBN 978-80-248-2366-9
ISSN 1213-239X
© VŠB - Technická univerzita Ostrava
Všechna práva vyhrazena.
Editor: Jan Růžička, Kateřina Pešková