Symposium GIS Ostrava 2012 - Proceedings

Současné výzvy geoinformatiky

23. - 25. 1. 2012
Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika

ISBN 978-80-248-2792-6
ISSN 1213-239X
© VŠB - Technická univerzita Ostrava
Všechna práva vyhrazena.
Editor: Jan Růžička

Referáty publikované v Sympozium GIS Ostrava 2012 - Proceedings část Současné výzvy geoinformatiky nebyly recenzovány.