Celkové hodnocení GISáček 2007
Složení poroty
Čtvrtek 3. 5. 2007
Doc. Ing. Petr Rapant, CSc., VŠB
Ing. Tomáš Dolanský PhD., UJEP Ústí nad Labem
Ing. Zdena Dobešová, UP Olomouc
Ing. Robert Fencík PhD., STU Bratislava
Ing. Tomáš Peňáz PhD., VŠB

Ing. Mojmír Nováček – DIGIS
Ing. Libuše Kozáková – Gepro
Mgr. Hana Karešová – CEDA
Ing. Marek Lesák – T-mapy
Ing. Aleš Daněk – CAD programy Vlčinský
Pátek 4. 5. 2007
Doc. Ing. Petr Rapant, CSc., VŠB
Doc. Václav Čada, ZČU Plzeň
Doc. Branislav Nižňanský, KU Ružomberok
Ing. Zdena Dobešová, UP Olomouc
Ing. Robert Fencík PhD., STU Bratislava
Ing. Tomáš Peňáz PhD., VŠB

Ing. Jan Novotný – ArcData
Ing. Libuše Kozáková – Gepro
Ing. Lukáš Růžička – T-mapy
Výsledková listina GISáček 2007
Kategorie semestrální a bakalářské práce
1. místo
Vondráková Alena - bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci
POHYB MĚSTSKÉ POPULACE A JEHO KARTOGRAFICKÁ VIZUALIZACE
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, klávesnice + optická myš + sluchátka – HGF, SW ArcGIS 9.2 studentská verze + 3 denní školení podle vlastního výběru – ArcDATA Praha, USB disk 2GB – Gepro, SW Autodesk 3D, Atlas SR – SAGI, předplatné časopisu GeoBusiness a Zeměměřič
2. místo
Špicelová Klára - bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni
Zhodnocení čitelnosti turistických map pro osoby s poruchou barvocitu
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, optická myš – HGF, USB disk 2GB – Gepro, SW Autodesk CIVIL, studentská verze Autodesk mapbook + SW ArcGIS 9 – ArcData Praha, předplatné časopisu GeoBusiness a Zeměměřič
3. místo
Roupa Vojtěch - bakalářská práce, VŠB-TUO
Mapování rozvoje městské zeleně v Havířově
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, čtečka karet – T–mapy, USB disk 2GB – Gepro, SW Autodesk CIVIL, hrnek DIGIS, studentská verze SW ArcGIS 9.2 – ArcData Praha, předplatné časopisu GeoBusiness a Zeměměřič
4. - 6. místo
Potěšil Radim - bakalářská práce, VŠB-TUO
Katalog cestovní kanceláře
Pánek Jiří - bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci
Virtuální projekt Mikroregionu Hranicko
Dvořák Petr - bakalářská práce, VŠB-TUO
Využití geoinformačních nástrojů pro posouzení vlivu čistoty ovzduší a některých socioekonomických faktorů na migrační chování obyvatel v Moravskoslezském kraji
Ceny: tričko CEDA
Kategorie diplomové a disertační práce
1. místo
Burian Jaroslav - diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci
Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, klávesnice + optická myš + sluchátka – T–mapy, SW ArcGIS 9.2 studentská verze + 3 denní školení podle vlastního výběru – ArcDATA Praha, USB disk 2GB – Gepro, cyklokabelka – Ing. Vlčínský CAD Programy, SW + termohrnek Autodesk, sada per – DIGIS, Autoatlas ČR – CEDA,Autoatlas SR – SAGI, předplatné časopisu GeoBusiness a Zeměměřič
2. místo
Papaj Vladimír - disertační práce, Technická univerzita vo Zvolene
ANALÝZA FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH VZNIK VETERNÝCH KALAMÍT SMREKA V OBLASTI NÍZKYCH TATIER
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, optická myš – T–mapy, USB disk 2GB – Gepro, cyklokabelka – Ing. Vlčínský CAD Programy, SW + termohrnek Autodesk, mapbook + studentská verze SW ArcGIS 9.2 – ArcData Praha
3. místo
Hejlková Barbora - diplomová práce, VŠB-TUO
ANALÝZA DOJÍŽDĚNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ A DAT UDIMO
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, čtečka karet – T–mapy, USB disk 2GB – Gepro, cyklokabelka – Ing. Vlčínský CAD Programy, SW CIVIL + termohrnek Autodesk, dóza DIGIS, studentská verze SW ArcGIS 9.2 – ArcData Praha, předplatné časopisu GeoBusiness a Zeměměřič
4. - 8. místo
Vlčková Lenka - diplomová práce, VŠB-TUO
OPTIMALIZACE PŘIROZENÉHO HORIZONTU V LOKALITĚ HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA JOHANNA PALISY
Koblížková Barbora - diplomová práce, VŠB-TUO
Mapová služba zastávek a linek MHD s vazbou na jízdní řády DPO
Ivan Igor - diplomová práce, VŠB-TUO
Analýza vývoje migrace Moravskoslezského kraje
Albrechtová Zdeňka - diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni
Ukládání geodat do XML nativních databází
Hubálek Tomáš - diplomová práce, VŠB-TUO
Metainformační systém pro geodetickou kancelář Ing. Štusák, s.r.o.
Ceny: tričko, hrnek a bonbony – Intergraph
Kategorie postery
1. místo
Marek Lukáš - bakalářská práce - poster, Univerzita Palackého
Využití stanovení přesnosti digitálních dat k modelování přírodních jevů v softwaru R
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, USB disk 2GB – Gepro, cyklokabelka – Ing. Vlčínský CAD Programy, SW + termohrnek Autodesk, dóza DIGIS, studentská verze SW ArcGIS 9 – ArcData Praha, předplatné časopisu GeoBusiness a Zeměměřič
2. místo
Laš Lukáš - bakalářská práce - poster, Katolícka univerzita Ružomberok
Spracovanie dát na príklade výsledkov ankety z behaviorálnej geografie
Ceny: USB disk 2GB – Gepro, dóza DIGIS, SW Autodesk, baterka Intergraph
Cena diváků
Čtvrtek
Burian Jaroslav - diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci
Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit
Pátek
Lemka Jan - diplomová práce, VŠB-TUO
Vytvoření databáze ohnisek regionálních zemětřesení pro oblast západních Čech
Ceny: soška GISáčka – Institut geoinformatiky, batoh – Ing. Vlčínský CAD Programy, čepice + tričko + hrnek – Intergraph, SW 3D civil + těžítko Autodesk, pero DIGIS
Cena společnosti CEDA
Čtvrtek
Špicelová Klára - bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni
Zhodnocení čitelnosti turistických map pro osoby s poruchou barvocitu
Všichni aktivní účastníci, vedoucí sekcí a porota dostali pro vzpomínku symbolické tričko s logem GISáčka.

Děkujeme všem účastníkům, vedoucím sekcím a porotě, děkujeme také všem sponzorům, kteří poskytli zajímavé ceny pro autory nejlepších prací.