GISáček - dnes již tradiční studentská konference, na níž mají studenti možnost prezentovat výsledky svých studentských prací.
Konference je otevřená pro všechny studenty bakalářských, magisterských i doktorských programů všech vysokých škol v ČR i SR, kteří zpracovávají v rámci svých semestrálních, bakalářských, diplomových a disertačních prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.
Zúčastnit se jí může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.
Očekáváme zájem zástupců veřejné správy a firem. Nabízíme tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.
Tato konference může velice dobře posloužit jako fórum, kde bude možné porovnávat výsledky prací studentů z různých vysokých škol.
1O. ročník studenské konference GISáček
Datum konání:
3. - 4. května 2007
Místo konání:
nová aula VŠB - TUO, místnost NA2
plánek areálu VŠB >>
plánek Nové auly - přízemí >>
plánek Nové auly - 1. patro >>
3D model areálu VŠB - video >>
Pořadatel:
Institut geoinformatiky
Hornicko-geologická fakulta
VŠB - TUO
Záštita:
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,
děkan Hornicko - geologické fakulty
Podmínky aktivní účasti:
1. zaslat přihlášku do neděle 29. 4. 2007
2. být v letošním akademickém roce studentem bakalářského, magisterského či doktorského programu na libovolné vysoké škole v ČR i SR.
3. mít zájem představit vlastní semestrální, bakalářskou, diplomovou či disertační práci zaměřenou na oblast geoinformatiky a geoinformačních technologií, případně jejich aplikace formou veřejné prezentace nebo formou posteru.
Akci podporují:
CAGI - Česká asociace pro geoinformace
SAGI - Slovenská asociace pro geoinformatiku
Mediálními partnery konference jsou:
Časopis GeoBusiness
Chcete-li vědět, co se děje na geoinformačním trhu, čtěte časopis GeoBusiness.
Nezávislý internetový portál o geografických informacích.
Pokyny pro přispěvatele
K aktivní účasti si pro vystoupení připravte prezentaci (např. .ppt) v délce cca 15 min včetně prostoru pro případné dotazy. Prezetace je potřeba poslat do 2.5.2007 15:00 hod na adresu ivana.ceskova@vsb.cz, aby se stihly připravit pro prezentování.

Pokud hodláte prezentovat svou práci formou posteru, připravte jej nejlépe na výšku o rozměrech 90x 140 cm. I v tomto případě si připravte krátké představení v délce 2-3 minut. Postery si autoři vyvěsí sami po svém příjezdu.

Všechny příspěvky bychom rádi zahrnuli do sborníku studentské konference. Autory příspěvků žádáme, aby dodali svůj příspěvek ve formátu PDF (pro vytvoření můžete využít např. volně dostupný nástroj Open Office Writer) dle následujícího vzoru (resp. dle šablony ve formátu Latex) nejpozději do
4. 5. 2007
. Příspěvek zašlete elektronicky na adresu ivana.ceskova@vsb.cz. Zasláním příspěvku nebo jeho předáním v místě konání konference autoři souhlasí s jeho publikováním v elektronickém sborníku konference na Internetu.
S pozdravem

doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
garant konference
Historie
Oceněným gratulujeme.
Studenti, u kterých ještě není aktivní odkaz na referát, prozatím nedodali svůj příspěvek ve formátu PDF. Tímto je žádáme, aby tak učinili co nejdříve.
Děkujeme.
Fotogalerie
Ve čtvrtek večer proběhlo neformální posezení všech účastníků v lesní restauraci Myslivna.
Občerstvení sponzorovala společnost
Bentley Systems.
Záznam z konference
Na této adrese můžete nalézt záznam celého průběhu konference: http://prenosy.cesnet.cz/
Ceny a odměny
Všichni aktivní účastníci obdrželi trička s logem studentské konference a další drobné dárky od Hornicko-geologické fakulty, Institutu geoinformatiky a od sponzorů.

Ocenění ve všech kategoriích získali věcné ceny v podobě sošek GISáčků, od společnosti GEPRO velkokapacitní paměťové disky a další hodnotné věcné ceny od společnosti Arcdata, T-mapy, DIGIS a od dalších sponzorů.
KONTAKT
ADRESA:
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Institut geoinformatiky
HGF, VŠB - TUO
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
E-MAIL:
petr.rapant@vsb.cz
TELEFON:
+420 597 325 470
INTERNETOVÁ STRÁNKA:
doc. Ing. Petr Rapant, CSc. - Home Page