Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací.
Jako vždy byla i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.
Zúčastnit se mohl každý, kdo měl zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.
Zájem o konferenci projevili zástupci veřejné správy a firem. Využili tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.
Tato konference zároveň dobře posloužila jako fórum, kde bylo možné porovnávat výsledky prací studentů z různých vysokých škol v ČR a SR.
11. ročník studenské konference GISáček
Datum:
5. května 2008
Místo konání:
nová aula VŠB - TUO
plánek areálu VŠB >>
plánek Nové auly - přízemí >>
plánek Nové auly - 1. patro >>
3D model areálu VŠB - video >>
Registrace:
od 8:30
Zahájení:
9:00
Pořadatel:
Institut geoinformatiky
Hornicko-geologická fakulta
VŠB - TUO
Záštita:
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,
děkan Hornicko - geologické fakulty
Partneři:
Pokyny pro přispěvatele
Všechny příspěvky bychom rádi zahrnuli do sborníku studentské konference. Autory příspěvků žádáme, aby dodali svůj příspěvek ve formátu PDF (pro vytvoření můžete využít např. volně dostupný nástroj Open Office Writer) dle následujícího vzoru (resp. dle šablony ve formátu Latex) nejpozději do
5. 5. 2008
.
Příspěvek zašlete elektronicky na adresu
lucie.jurikovska@vsb.cz. Zasláním příspěvku nebo jeho předáním v místě konání konference autoři souhlasí s jeho publikováním v elektronickém sborníku konference na Internetu.
Koordinace s konferencí Fórum mladých geoinformatikov
Na základě vzájemné dohody došlo ke koordinaci mezi konferencí „GISáček“ a konferencí „Fórum mladých geoinforma-
tikov“, což znamená, že studenti bakalářského a magisterského studia se utkají v Ostravě a studenti doktorského studia ve
Zvoleně. Konference Fórum mladých geoinformatikov je pořádána dne 16. května 2008 Technickou univerzitou ve Zvoleně, SAGI a CAGI.
Historie
Na této adrese můžete nalézt záznam konference ze sekce diplomových prací: http://prenosy.cesnet.cz/
Oceněným gratulujeme.
Všichni aktivní účastníci obdrželi trička s logem studentské konference a další drobné dárky od Hornicko-geologické fakulty, Institutu geoinformatiky a od sponzorů.

Ocenění ve všech kategoriích získali věcné ceny v podobě sošek GISáčků, od společnosti GEPRO velkokapacitní paměťové disky a další hodnotné věcné ceny od společnosti ArcData, T-mapy, DIGIS, CAGI a od dalších sponzorů.
Děkujeme všem členům poroty za jejich účast a odborný posudek.
Soutěžní klání bylo zakončeno neformální společenskou akcí a to
v zahradní restauraci Myslivna.
ZDE se můžete podívat na webové stránky restaurace.

Občerstvení sponzorovala společnost
GEODIS Brno, spol. s.r.o.
Fotografie GISáček 2008
KONTAKT
ADRESA:
Institut geoinformatiky
HGF, VŠB - TUO
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
E-MAIL:
bronislava.horakova@vsb.cz
- garant konference
monika.sedenkova@vsb.cz
- organizační záležitosti
lucie.jurikovska@vsb.cz
- příjem příspěvků
TELEFON:
+420 597 325 599