Looking for GISacek 2017?

O GISáčkovi...

soskaKonference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací.

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Tato konference může zároveň posloužit jako fórum, kde bude možné porovnávat výsledky prací studentů z různých vysokých škol v ČR a SR.

19. ročník studentské konference GISáček

   
Datum: 16. března 2016
Místo konání: nová aula VŠB - TUO
  plánek areálu VŠB >
  plánek Nové auly - přízemí >
  plánek Nové auly - 1. patro >
Registrace: abstrakt nejpozději do 20. února 2016
Zahájení: 9:00 - sál NA 3
Pořadatel: Institut geoinformatiky
  Hornicko-geologická fakulta
  VŠB - TUO

Pokyny pro pasivní účastníky

Účast na konferenci je bezplatná, registrace probíhá až v den konference přímo v místě konání. Všichni jste srdečně zváni.

Pokyny pro aktivní účastníky


Pro vystupující bude vyčleněno celkem 15 minut, z čehož délka samotné prezentace je stanovena na 12 minut a 3 minuty budou věnovány následné diskusi.
Při příchodu vystupujícího na konferenci je potřeba se zapsat do prezenční listiny! Tato registrace bude probíhat před slavnostním zahájením konference před sálem NA2.

Již zaregistrované účastníky žádáme, aby své prezentace zaslali do 15.3.2016 elektronicky na adresu gisacek@vsb.cz. Prezentace může být ve formátu PDF nebo PPT.
Dále bychom rádi všechny příspěvky zahrnuli do sborníku studentské konference. Autory příspěvků žádáme, aby dodali svůj příspěvek ve formátu PDF (pro vytvoření můžete využít např. volně dostupný nástroj Open Office Writer) dle následujícího vzoru (resp. dle šablony ve formátu LaTeX) nejpozději do 16. 3. 2016.
Příspěvek zašlete elektronicky na adresu gisacek@vsb.cz. Zasláním příspěvku nebo jeho předáním v místě konání konference autoři souhlasí s jeho publikováním v elektronickém sborníku konference na Internetu. Příspěvek by měl na max. 10 stranách shrnout hlavní výstupy práce. Pokud z časových důvodů nemůžete takový text připravit, můžete dodat příspěvek v podobě celého textu bakalářské nebo diplomové práce.


 

Sponzoři z roku 2015

Staňte se sponzory konference GISáček.

Student Agency PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
corageo Tieto Tieto
geocommunity StoraEnso

Partneři