Menu

 

Autodesk

GEOINFORMATIKA.SK

GISportal.cz

geocommunity.eu

Novinky

Video

Videozáznam je k dispozici.


Fotografie

Fotografie jsou k dispozici.


Sborník

Sborník byl zveřejněn.


GIS Ostrava 2013

Geoinformatika pro společnost

Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika, 21. 1. - 23. 1. 2013

Důležitá data

Pod záštitou

Hlavní sponzoři

Autodesk Logo

Pořadatel

Sborník sympozia a další publikace

Přihlášení referátů je možné pomocí elektronické přihlášky. Při včasném dodání referátů získá autor (v případě více autorů první z uvedených) zvýhodněnou cenu vložného. Všechny akceptované referáty budou k dispozici na sympoziu v elektronickém sborníku s ISBN/ISSN. Referáty mohou být prezentovány i formou posteru.

Referáty konference "GIS Ostrava 2013 - Geoinformatika pro společnost" nebudou recenzovány. Vybrané příspěvky budou na základě hodnocení programového výboru doporučeny pro publikování rozšířené verze ve vybraných českých a slovenských časopisech.

GIS Ostrava 2013 - Geoinformatics for City Transformations

V rámci sympozia GIS Ostrava 2013 je organizována konference GIS Ostrava 2013 - Geoinformatics for City Transformations.