Menu

 

Clever Maps

GEOINFORMATIKA.SK

zememeric.cz

geoinformace.cz

GISportal.cz

Novinky

Registrace referátu

Je možné registrovat referát.


Témata

Témata byla specifikována.


Vize

Vize je k dispozici.


GIS Ostrava 2016

Geoinformatika pro společnost

Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika, 16. 3. - 18. 3. 2016

Důležitá data

Zlatý sponzor

Clever Maps

Pod záštitou

Pořadatel

Výzva k seminářům

Semináře jsou zaměřeny na vhodná témata ve vazbě na program sympozia. Každý seminář by měl trvat nejméně 2 hodiny. Organizátor semináře má na starosti publicitu semináře, výběr a případnou recenzi příspěvků. Návrh na organizaci semináře musí obsahovat:

GIS Ostrava 2016 - The Rise of Big Spatial Data

V rámci sympozia GIS Ostrava 2016 je organizována konference GIS Ostrava 2016 - The Rise of Big Spatial Data.