Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a regionech Bavorska Nápověda Napište nám English version

Epidemiologická data

Aktivita (výskyt) klíšťat

Odhad aktivity klíšťat bez sezóny
Odhad aktivity klíšťat - jaro
Odhad aktivity klíšťat - léto
Odhad aktivity klíšťat - podzim

Výskyt lymeské boreliózy (LB)

Absolutní počet případů LB v obci (2001-08, Jihočeský kraj)
Výskyt počtu případů LB na 1 000 obyv. (2001-08, Jihočeský kraj)
Interpolovaná mapa výskytu případů LB (2001-08, Jihočeský kraj)
Pravděpodobnost nákazy klíštěte spirochétami LB
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spirochétami LB - bez sezóny
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spirochétami LB - jaro
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spirochétami LB - léto
Odhad aktivity klíšťat infikovaných spirochétami LB - podzim

Výskyt klíšťové encefalitidy (KE)

Absolutní počet případů KE v obci (2001-2008, Jihočeský kraj)
Výskyt případů KE na 1 000 obyv. (2001-08, Jihočeský kraj)
Interpolovaná mapa výskytu případů KE (2001-08)
Pravděpodobnost nákazy klíštěte virem KE
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - bez sezony
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - jaro
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - léto
Odhad aktivity klíšťat infikovaných virem KE - podzim
Vypnout vrstvu

Topografický podklad

Územně správní členění
Ortofoto ČUZK
DMR ČR 5. generace
Podkladová mapa ČR
Podkladová mapa
© 2008–2021 Jihočeská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Parazitologický ústav, BC AV ČR, v.v.i., Vývoj modelů: Václav Honig, Pavel Švec, Vývoj mapového portálu: Jan Poláček, Václav Kostka, Radim Balner, Pavel Švec, podkladová data ČÚZK

English version

Vítejte na mapovém portálu KLÍŠŤATA A JIMI PŘENÁŠENÁ ONEMOCNĚNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI A REGIONECH BAVORSKA

Mapový portál integruje výsledky několikaletého výzkumu probíhajícího na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i., České Budějovice a Institutu srovnávací tropické medicíny a parazitologie, Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, ve spolupráci s Institutem geoinformatiky, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava.

Kompletní informace o projektu naleznete zde a kontakty naleznete zde. Cílem mapového portálu je zpřístupnění výsledků výzkumu a informací o výskytu klíšťat a jimi přenášených onemocnění v prostoru Jihočeského kraje (a částech Bavorska) pro širokou veřejnost, s možností zobrazení na podrobných mapových podkladech. Více o zobrazovaných datech se dozvíte zde.

Mapové výstupy zobrazují, kromě epidemiologických dat, i vizualizace matematických modelů aktivity klíšťat, pravděpodobnosti toho, že klíště nese jeden ze sledovaných patogenů a aktivity infikovaných klíšťat. Výskyt klíšťat a jimi přenášených onemocnění je silně ohniskový - intenzita výskytu se mění nejen v čase ale zejména v prostoru. Nejsme proto schopní stanovit výskyt patogenů v každém místě mapovaného prostoru. Tato informace je však z hlediska ochrany veřejného zdraví zásadní. Nejschůdnější možností jak se pokusit vyhodnotit riziko v celém prostoru je použití matematických modelů. Tento přístup je založen na stanovení sledovaných parametrů (v našem případě intenzita výskytu klíšťat a patogenů v nich), hledání faktorů, které tyto parametry ovlivňují (faktory prostředí jako nadmořská výška, vegetační kryt, teplota apod.) a matematické vyjádření vztahu faktorů k hodnotě sledovaného parametru. Na základě této znalosti jsme schopni pak odhadovat aktivitu klíšťat, či pravděpodobnost výskytu nákazy v nich.

Je však třeba mít na paměti, že se jedná jen o matematický model, který má určitou míru přesnosti a tedy i nepřesnosti. Publikované mapy lze tedy brát jako vodítko, ovšem neznamená to, že bychom se, v případě vstupu do oblastí s nižším rizikem výskytu infikovaných klíšťat, neměli chránit.

V případě, že Vás tento portál zaujal nebo Vám naopak něco chybí, můžete nám zanechat vzkaz v sekci Napište nám! je několik možností jak toto učinit.
V případě, že byste chtěli citovat naši práci, můžete využít tyto publikace:

Zubriková, D., Wittmann, M., Hönig, V., Švec, P., et al., 2020. Prevalence of tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in Lower Bavaria and Upper Palatinate, Germany. Ticks and Tick-borne Diseases. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101375
Švec, P. et al. 2019: The use of multi-criteria evaluation for the selection of study plots for monitoring of I. ricinus ticks – Example from Central Europe. Ticks and Tick-borne Diseases. Vol. 10., No. 4., 905-910. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.04.014
Honig, V. et al. 2019: Model of Risk of Exposure to Lyme Borreliosis and Tick-Borne Encephalitis Virus-Infected Ticks in the Border Area of the Czech Republic (South Bohemia) and Germany (Lower Bavaria and Upper Palatinate). Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16(7), 1173; doi:10.3390/ijerph16071173
Honig, V. et al. 2015: Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) - Spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence. Ticks and Tick-borne Diseases. Vol. 6., No. 5., 559-567.
Švec, P. et al. 2013: Use of GIS in spatial epidemiology - tick borne-diseases as a model example. SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference, conference proceedings. [Book 2].
Švec, P. et al. 2009. Využití GIS pro mapování klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji. Geografie, 114, č. 2009/3, s. 157-168.