Symposium GIS Ostrava 2013

Geoinformatika pro společnost

21. - 23. 1. 2013
Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika

ISBN 978-80-248-2951-7
ISSN 1213-239X
© VŠB - Technická univerzita Ostrava
Všechna práva vyhrazena.
Editoři: Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička

Referáty publikované na sympoziu "GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost" nebyly recenzovány.