Seznam referátů řazený dle témat

Postery

Geoinformatika, doprava a sociální jevy ve městech

Vývoj GIS aplikací

Aplikace geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení

Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví

Zdroje dat a DPZ pro město

Implementace INSPIRE

Geoinformatika ve veřejné správě