Symposium GIS Ostrava 2014

Geoinformatika v pohybu

27. - 29. 1. 2014
Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika

Vybrané referáty publikované na sympoziu "GIS Ostrava 2014 Geoinformatika v pohybu" byly recenzovány. Informace je uvedena u referátu.

© VŠB - Technická univerzita Ostrava
Všechna práva vyhrazena.
Editoři: Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička

ISBN 978-80-248-3310-1
ISSN 1213-239X