Seznam referátů řazený dle témat

Aplikace GIT v operačním a krizovém řízení

Aplikace GIT v zemědělství a lesnictví

Dopravní dostupnost, bezpečnost dopravy

Geoinformatika ve veřejné správě

GeoInfoStrategie

Implementace INSPIRE

Inteligentní dopravní systémy, nové trendy

Nové trendy

Open Source v geoinformatice

Poster

Vývoj GIS aplikací, Open Source

Zdroje dat a DPZ