Symposium GIS Ostrava 2017

Geoinformatika v pohybu

22. - 24. března 2017
Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika

Vybrané referáty publikované na sympoziu "GIS Ostrava 2017 Geoinformatika v pohybu" byly recenzovány.

© VŠB - Technická univerzita Ostrava
Všechna práva vyhrazena.
Editoři: Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička

ISBN 978-80-248-4029-1
ISSN 1213-239X