Seznam referátů řazený dle témat

GeoInfoStrategie, INSPIRE a infrastruktury pro prostorové informace

Vývoj GIS aplikací

Smart cities

Cloudová řešení

Dálkový průzkum Země (vč. lidaru, obrazové spektroskopie, dostupnosti nových družicových dat, UAV)

Využití území a dynamika změn

Inteligentní dopravní systémy a GI

Geoinformatika ve veřejné správě

Vizualizace a kartografie

Geoinformatika pro dopravní plánování, modelování a optimalizace

Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví

Aplikace geoinformačních technologií v ochraně životního prostředí

Vzdělávání a popularizace v oblasti GI science

Nové trendy v geoinformatice