Symposium GIS Ostrava 2018

GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení

21. - 23. března 2018
Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika

Vybrané referáty publikované na sympoziu "GIS Ostrava 2018 GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení" byly recenzovány.

© VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Všechna práva vyhrazena.
Editoři: Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička

ISBN 978-80-248-4166-3
ISSN 1213-239X