Seznam referátů řazený dle témat

Geoinformační infrastruktury

Analýzy a predikce kriminality

Analýzy dopravní nehodovosti a GIS pro bezpečnější provoz na komunikacích

Mapování, monitorování a predikce přírodních rizik

GIS v operačním a krizovém řízení

Dálkový průzkum Země (vč. UAV)

GIS v armádě a bezpečnostních sborech

Vizualizace

Nové trendy v geoinformatice

Zdroje geodat

Smart cities

Vývoj GIS aplikací

Prostorové modelování a simulace