GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2001GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru

Program studentské konference

GISáček 2000

 

25.5. 2000

9:00 – Zahájení konference – doc. Ing. Petr Rapant, Csc.

9:00 – 12:00 Dopolední blok příspěvků (délka příspěvků 10 minut, není li uvedeno jinak)

Glacová, M.

GIS prostoru haldy Nové huti (15 minut)

Paulas, M.

Vytvoření informačního systému pro sledování jímacího území Doubrava – Špluchov (15 minut)

Bařinka, A.

IS Geologického pavilonu

Botur, R.

Využití DMT v podmínkách GIS OVAK

Bukowczan, M.

Realizace vizualizačního efektu stínování objektů pomocí rastrových operací v prostředí ESRI MapObjects

Gába, M.

Analýza regionální dostupnosti vybraných typů zdravotnických zařízení v prostředí GIS

Hanzlová, M.

Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO9000 v oblasti geodat

Hermann, J.

GIS geologie území Nové huti

Kettner, T.

Vytvořeni 3D modelu NH

Kocourek, J.

Mapy pro výuku na WWW

Kostelníček, J.

Návrh a realizace prog. nadstavby pro pasport VO

Matouch, R.

Statistické sledování událostí - visualizace dat

Pomezný, P.

GIS jako nástroj pro podporu hodnocení krajinné zeleně

Stankovič, J.

Sledování kolejových vozidel v objektu NH

Stříž, M.

Aplikace GIS v hydrometeorologickém ústavu

Svoboda, P.

GIS důlních otřesů v Ostravsko - karvinské pánvi

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 16:30 Odpolední blok příspěvků (délka příspěvků 15 minut, není li uvedeno jinak)

Bauckmann, D.

Virtuální realita a GIS

Hynčica, R.

Optimalizace hranic hasebních obvodů s využitím funkcí GIS pro analýzu a modelování

Jánošík, P.

Vliv dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín

Kuchejda, L.

Implementace klasifikačních metod v prostředí ESRI MapObjects

Marenčík, S.

Vytvoření grafického rozhraní pro komunikaci s uživateli metainformačního systému CAGI

Pospíšil, J.

Metainformační systém důlní dokumentace OKD

Stančík, P.

Mapový klient pro IS arboreta

Tomášek, J.

Analýza a modelovaní tras svozu komunálního odpadu s využitím GIS

Válek, T.

Mapování výskytu křídlatky v oblasti řeky Morávky

Uchytil, J.

Aplikace pro správu a údržbu dat MHD

Vinkler, P.

Aplikace pro vyhledání trasy v síti MHD

Vojtek, D.

Výpočet dostupnosti GPS s ohledem na konfiguraci terénu

Záruba, M.

Implementace speciálních vizualizačních efektů v prostředí ESRI MapObjects

Králová, K., Lesák, M., 
Novák, M.

Rozptylová studie okresu Opava

Růžička, J.

Metainformační systém CAGI

16:30 – Zakončení konference

 

Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz