GISáček

DomůInst. geoinformatikyGISáček 2000GISáček 2001GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Program
Sborník

 

Čtvrtý ročník studentské konference GISáček

Program konference

Sborník konference 

 
Pořadatel: Institut ekonomiky a systémů řízení
HGF VŠB – Technická univerzita Ostrava
Datum konání: 11. května 2001
Místo konání: přednáškový sál C2, porubský areál VŠB-TU Ostrava
Čas konání: 9.00 – 17.00 hod.

Cíl konference:

presentace výsledků samostatné práce studentů denního bakalářského, magisterského a doktorandského studia
Kontaktní adresa: doc. Ing. Petr Rapant, CSc., garant konference
Institut ekonomiky a systémů řízení
HGF VŠB – Technická univerzita Ostrava
tř. 17. listopadu
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 069 699 5470
Fax: 069 691 8589
E-mail: petr.rapant@vsb.cz
Internetová stránka: http://gis.vsb.cz
Aktivní účastníci: aktivní účast je otevřená studentům všech českých a slovenských vysokých škol
Datum přihlášení: do 1. května 2001
Pokyny pro přispěvatele: Autoři příspšvků musí dodat příspěvek v podobě HTML stránky dle předložené šablony. Příspěvky musí dodat nejpozději do 11. 5. 2001 včetně (i na místě konání konference). Příspěvek mohou zaslat poštou na adresu jan.ruzicka@vsb.cz. Zasláním příspěvku nebo jeho předáním v místě konání konference autoři souhlasí s jeho publikováním v elektronickém sborníku na Internetu.
Pasivní účastníci: pasivní účast je otevřena nejširší odborné veřejnosti, zástupcům firem hledajících své budoucí zaměstnance i případným zájemcům o studium ze středních škol
Účastnický poplatek: vstup na studentskou konferenci je volný.

Dne 11. května 2001 proběhne na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava čtvrtý ročník studentské konference “GISáček 2001”. Uspořádání této konference je vedeno snahou dát studentům možnost vystoupit před větší skupinou posluchačů a presentovat veřejně výsledky své samostatné práce. Na konferenci vystoupí studenti třetího, čtvrtého a pátého ročníku oboru “Geografické informační systémy” (VŠB-TU Ostrava) a dále doktorandi, jejichž téma práce souvisí s problematikou GIS a DPZ. Účast je rovněž otevřena studentům všech českých a slovenských vysokých škol, jejichž práce jsou z oblasti GIS a DPZ.

Druhým cílem konference je umožnit potenciálním zaměstnavatelům seznámit se s úrovní studentských prací a případně navázat kontakty se svými potenciálními zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsou k účasti na konferenci zváni zástupci nejrůznějších firem a institucí, které mají takovýto zájem.

Všichni zájemci o aktivní účast na konferenci se mohou přihlásit buďto elektronicky nebo na adrese:

Kontaktní adresa: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.,
Institut ekonomiky a systémů řízení
HGF VŠB – Technická univerzita Ostrava
tř. 17. listopadu
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 069 699 5470
Fax: 069 691 8589
E-mail: petr.rapant@vsb.cz
Internetová stránka: http://gis.vsb.cz

S pozdravem

Petr Rapant
garant konferenceCopyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz