GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2000GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru


Sborník referátů studentské konference

GISáček 2001

11.5. 2001

(Jednotlivé dokumenty sborníku vytvořili sami autoři příspěvků. Pořadatelé konference nenesou žádnou odpovědnost za obsahovou ani grafickou úroveň příspěvků.)

Růžička, J.

Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata

Referát  Prezentace

Růžičková, K.

Modelování rozptylu znečisťujících látek v ovzduši a GIS

Referát  Prezentace

Vojtek, D.

Analýza dostupnosti signálů GPS s ohledem na konfiguraci terénu

Referát  Prezentace

Bařinka, A.

Porovnání využití mapových serverů pro publikování prostorových dat na Internetu

Referát  Prezentace

Botur, R.

Návrh objektového modelu GIS – Uhelných zásob a odrubaných ploch pro implementaci v systému AMEBA

Referát  Prezentace

Bukowczan, M.

Návrh objektového modelu GIS – uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA

Referát  Prezentace

Gába, M.

Analýza dopravní dostupnosti zdravotnických zařízení

Referát  Prezentace

Hanzlová, M.

Program pro transformaci souřadnic mezi souřadnicovými systémy platnými pro území ČR

Referát  Prezentace

Hermann, J.

Vizualizace interakčních dat

Referát  Prezentace

Kettner, T.

Analýza dopravní dostupnosti s využitím programu Jízdní řády

Referát  Prezentace

Kocourek, J.

3D GIS vesmíru

Referát  Prezentace

Kostelníček, J.

Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení

Referát  Prezentace

Matouch, R.

Rozšíření možností vizualizace geodat na WWW

Referát  Prezentace

Možiešiková, J.

Analýza prostorových dat metodou prostoro-časového shlukování a testování přítomnosti shluků kolem bodového zdroje

Referát  Prezentace

Pomezný, P.

GIS jako nástroj pro hodnocení krajinné zeleně

Referát  Prezentace

Stankovič, J.

Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Referát  Prezentace

Stříž, M.

Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS

Referát  Prezentace

Svoboda, P.

GIS seismických evů v oblasti OKR

Referát  Prezentace

Kramář, M.

Tvorba trojrozměrného modelu zástavby generováním z databází

Referát  Prezentace

Hanslian, J.

Vývoj nástrojů pro plánování a evidenci turistických tras pomocí GPS

Referát  Prezentace

Bala, P.

Analýza dopravní dostupnosti v prostředí GIS

Referát  Prezentace

Popiolek, M.

Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování

Referát  Prezentace

Kulczycká, I.

Analýza dostupnosti území okresu Bruntál

Referát  Prezentace

Duchoslav, T.

Využití SVG pro potřeby systému MIDAS

Referát  Prezentace
 

Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz