GISáček

DomůInst. geoinformatikyGISáček 2000GISáček 2001GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Program
Sborník
Fotoreporáž


Šestý ročník studentské konference GISáček

proběhl 20. května 2003 v sále na novou menzou v areálu VŠB ­TUO

[GISáček]

Pořadatelem konference byl  Institut geoinformatiky, 
svým sponzorským dílem přispěly firmy 

DIGIS spol.s r.o.
ARCDATA Praha
INTERGRAPH CR
GEOMETRA Opava spol.s r.o.

V úvodu konference pozdravil studenty děkan Hornicko-geologické fakulty 

Prof. ing. Jaroslav Dvořáček CSc.

který studenty pozdravil a popřál jim úspěch nejen na této konferenci, ale i při hledání uplatnění v oboru, jehož vysokoškolské studium hodlají v nejbližších dnech zdárně ukončit.

Počet účastníků překročil  100.

 

Hosté

Ing. Rudolf Čančík
jednatel společnosti GEOMETRA OPAVA, spol.sr.o.

Mgr. Bc. Renata Sedláriková,  
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Ing. Zdena Dobešová,  
Katedra geoinformatiky 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Jitka Machalová
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Porota

Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Mgr. Ivana Češková
Ing. Marek Lesák
Ing. Miluše Valentová, ARCDATA Praha
Ing. Josef Hnojil, Ph.D., Intergraph CR

Porota rozhodla o ocenění následujících prací:

Diplomové práce

Ondřej Renner:  Geoinformační podpora návrhu optimalizace hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji

Radek Tydlačka:  Valašské muzeum v přírodě – virtuálně 

Jan Kohout (Fakulta informatiky MU Brno): Zpracování a prezentace srážkových dat pomocí GIS systému GRASS 

Bakalářské práce

Jan Nieslanik: Analýza citlivosti vybraných vstupů modelu AEOLIUS

Barbora Kušová: Návrh GIS o dějinách dobývání uhlí v Ostravě (např. NPP Landek)

 

Program konference

Sborník konference 

Fotoreportáž  

 

Kontaktní adresa:

Mgr. Ivana Češková
Institut geoinformatiky 
HGF VŠB – Technická univerzita Ostrava
tř. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba

Telefon:

597 325 598

Fax:

596 918 589

E-mail:

ivana.ceskova@vsb.cz

Internetová stránka:

http://gis.vsb.cz

 

Vstup na studentskou konferenci byl pro všechny účastníky volný!!!

 

 

Těšíme se na setkání na příštím ročníku konference GISáček, která proběhne koncem května 2004.

 

Pokyny pro přispěvatele:

Aby příspěvek mohl být uveřejněn ve sborníku referátů, žádáme autory, aby dodali svůj příspěvek v podobě HTML stránky připravené dle předepsané šablony.  (Pro stažení použijte pravé tlačítko a SaveAs!!!) nejpozději do 30. 5. 2003.  Příspěvek zašlete elektronicky na adresu ivana.ceskova@vsb.cz. Zasláním příspěvku nebo jeho předáním v místě konání konference autoři souhlasí s jeho publikováním v elektronickém sborníku konference na Internetu. Již nyní projevili zájem nahlédnout na zpracované příspěvky zástupci zúčastněných firem.

                                                S pozdravem

Ing. Jan Růžička, Ph.D.
garant konference

  


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz