GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2000GISáček 2001GISácek 2002GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru

Program studentské konference

GISáček 2003

20.5. 2003

9:00 – Zahájení konference – Jan Růžička - garant konference

9:00 – 10:10 Jednací sekce „Mobilní GIT a Mapové servery“ (délka příspěvku 15 minut)

Jan Stankovič Praktické zkušenosti s MGIT

Aleš Bartečko

Využití mapového serveru pro ISGP

Tomáš Ježek

Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat

Petr Janík

Posouzení možností ArcIMS z hlediska symbologie

10:10 – 10:20 - Přestávka

10:20 - 11:15 - Jednací sekce „Aplikace GIS pro cestovní ruch“ (délka příspěvku 15 minut)

Radek Tydlačka

Valašské muzeum v přírodě - virtuálně

Matej Vrtich

Návrh Návrh geografického informačného systému Slovenskeho raja

Barbora Kušová

Návrh GIS o dějinách dobývání uhlí v Ostravě (např. NPP Landek)

11:15 – 12:10 - Jednací sekce „Životní prostředí“ (délka příspěvků 15 minut)

Jan Kohout

Zpracování a prezentace srážkových dat pomocí GIS systému GRASS

Monika Konečná

Analýza kontaminace půd těžkými kovy

Boris Trnka

Využitie GIS pri výskume miestnej klímy

12:10 – 13:10 Oběd

13:10 – 14:05 - Jednací sekce „Geoinformatika pro socioekonomickou oblast a krizové řízení" (délka příspěvků 15 minut)

Michal Boroň

Multivariační a multikriteriální hodnocení situace na lokálním trhu práce

Ludmila Adamcová

Zhodnocení dopravní obslužnosti ve vztahu k dojížďce zaměstnanců do vybraných firem na území okresu

Ondřej Renner

Geoinformační podpora návrhu optimalizace hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji

14:05 - 14:40 - Jednací sekce „Modelování s využitím GIS “ (délka příspěvků 15 minut)

Vladimír Havlík

Propojení modelu AEOLIUS a GIS

Jan Nieslanik

Analýza citlivosti vybraných vstupů modelu AEOLIUS

14:40 – 14:50 - Přestávka

14:50 – 15:50 - Jednací sekce „Data a metadata" (délka příspěvků 15 minut)

Kateřina Šimečková

Změna datového modelu databáze Odry 2000

Pavel Kamenský

Metainformační systém MIDASvšb pro účely evidence prostorových dat na VŠB-TU Ostrava

Martin Krempl

Převodník vektorových dat z S-JTSK do WGS-84

15:50 - 16:00 – porada poroty

16:00  -  Vyhlášení nejúspěšnějších referátů, ocenění jejich autorů,  zakončení konference

 


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz