GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2000GISáček 2001GISácek 2002GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru

Sborník referátů studentské konference

GISáček 2003

 20.5. 2003

(Jednotlivé dokumenty sborníku vytvořili sami autoři příspěvků. Pořadatelé konference nenesou žádnou odpovědnost za obsahovou ani grafickou úroveň příspěvků.)

Jan Stankovič

IGif HGF
VŠB-TUO

Praktické zkušenosti s MGIT

Referát

Prezentace

Diplomové práce

Aleš Bartečko

IGif HGF
VŠB-TUO

Využití mapového serveru pro ISGP

Referát

Prezentace

Tomáš Ježek

IGif HGF
VŠB-TUO

Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat

Referát

Prezentace

Radek Tydlačka

IGif HGF
VŠB-TUO

Valašské muzeum v přírodě - virtuálně

Referát

Prezentace

Jan Kohout

FI 
MU Brno

Zpracování a prezentace srážkových dat pomocí GIS systému GRASS

Referát

Prezentace

Michal Boroň

IGif HGF
VŠB-TUO

Multivariační a multikriteriální hodnocení situace na lokálním trhu práce

Referát

Prezentace

Ondřej Renner

IGif HGF
VŠB-TUO

Geoinformační podpora návrhu optimalizace hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji

Referát

Prezentace

Bakalářské práce

Petr Janík

IGif HGF
VŠB-TUO

Posouzení možností ArcIMS z hlediska symbologie

Referát

Prezentace

Barbora Kušová

IGif HGF
VŠB-TUO

Návrh GIS o dějinách dobývání uhlí v Ostravě (např. NPP Landek)

Referát

Prezentace

Monika Konečná

IGif HGF
VŠB-TUO

Analýza kontaminace půd těžkými kovy

Referát

Prezentace

Boris Trnka

FPV UMB
Banská Bystrica

Využitie GIS pri výskume miestnej klímy

Referát

Prezentace

Ludmila Adamcová

IGif HGF
VŠB-TUO

Zhodnocení dopravní obslužnosti ve vztahu k dojížďce zaměstnanců do vybraných firem na území okresu Bruntál

Referát

Prezentace

Vladimír Havlík

IGif HGF
VŠB-TUO

Propojení modelu AEOLIUS a GIS

Referát

Prezentace

Jan Nieslanik

IGif HGF
VŠB-TUO

Citlivostní analýza vybraných vstupů modelu AEOLIUS

Referát

Prezentace

Kateřina Šimečková

IGif HGF
VŠB-TUO

Změna datového modelu databáze Odry 2000

Referát

Prezentace

Martin Krempl

IGif HGF
VŠB-TUO

Převodník vektorových dat z S-JTSK do WGS-84

Referát

Prezentace

 


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz