GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2000GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru

Program studentské konference

GISáček 2001

 

11.5. 2001

9:00 – Zahájení konference – doc. Ing. Petr Rapant, Csc.

9:00 – 10:00 Dopolední blok příspěvků (délka příspěvků 20 minut, není li uvedeno jinak)

Růžička, J.

Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata

Růžičková, K.

Modelování rozptylu znečisťujících látek v ovzduši a GIS

Vojtek, D.

Analýza dostupnosti signálů GPS s ohledem na konfiguraci terénu

10:00 – 12:00 Dopolední blok příspěvků (délka příspěvků 15 minut, není li uvedeno jinak)

Šelong, D.

BLP Kavka

Bařinka, A.

Porovnání využití mapových serverů pro publikování prostorových dat na Internetu

Botur, R.

Návrh objektového modelu GIS – Uhelných zásob a odrubaných ploch pro implementaci v systému AMEBA

Bukowczan, M.

Návrh objektového modelu GIS – uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA

Gába, M.

Analýza dopravní dostupnosti zdravotnických zařízení

Hanzlová, M.

Program pro transformaci souřadnic mezi souřadnicovými systémy platnými pro území ČR

Hermann, J.

Vizualizace interakčních dat

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 15:30 Odpolední blok příspěvků (délka příspěvků 15 minut, není li uvedeno jinak)

Kettner, T.

Analýza dopravní dostupnosti s využitím programu Jízdní řády

Kocourek, J.

3D GIS vesmíru

Kostelníček, J.

Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení

Matouch, R.

Rozšíření možností vizualizace geodat na WWW

Možiešiková, J.

Analýza prostorových dat metodou prostoro-časového shlukování a testování přítomnosti shluků kolem bodového zdroje

Pomezný, P.

GIS jako nástroj pro hodnocení krajinné zeleně

Stankovič, J.

Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Stříž, M.

Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS

Svoboda, P.

GIS seismických jevů v oblasti OKR

15:30 – 17:00 Odpolední blok příspěvků (délka příspěvků 10 minut, není li uvedeno jinak)

Kramář, M.

Tvorba trojrozměrného modelu zástavby generováním z databází

Hanslian, J.

Vývoj nástrojů pro plánování a evidenci turistických tras pomocí GPS

Bala, P.

Analýza dopravní dostupnosti v prostředí GIS

Popiolek, M.

Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování

Kulczycká, I.

Analýza dostupnosti území okresu Bruntál

Duchoslav, T.

Využití SVG pro potřeby systému MIDAS

17:00 – Zakončení konference

 

Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz