GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2000GISáček 2001GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru

Sborník studentské konference GISáček 2004

Čtvrtek 6.5. 2003

10:35 – 11:30 Jednací sekce Vývoj aplikací (vedoucí sekce Pavel Děrgel)

Vlastimil Kajzar (VŠB-TUO)Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných zásobReferátPrezentace
Aleš Daněk (VŠB-TUO)Úprava aplikace pro spolupráci modelu AEOLIUS a GISReferátPrezentace
Pavel Šrámek (VŠB-TUO)Vývoj prohlížečky formátu GDFReferátPrezentace

11:40 – 13:25 Jednací sekce Geoinformační podpora krizového řízení (vedoucí sekce Jan Stankovič)

Lukáš Gottesman (VŠB-TUO)Vyutžií GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě ČEPRO, a.s.ReferátPrezentace
Lukáš Debowski (VŠB-TUO)VyuŽití GIS pro zajišktění bezpečnosti provozu produktovodní sítě ČEPRO, a.s.ReferátPrezentace
Martin Sikora (VŠB-TUO)Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zón havarijního plánováníReferátPrezentace
Adam Patáčik (VŠB-TUO)Návrh koncepce a praktické ověření sledování pohybu nebezpečných nákladůReferátPrezentace
Jiří Hrdina (VŠB-TUO)Návrh a tvorba statistických map popisujících činnosti Hasičského záchranného sboru ČRReferátPrezentace
Stanislav Žitník (VŠB-TUO)Modelování stoku přívalových srážek v povodíReferátPrezentace

14:25 – 15:00 Jednací sekce GeoWeb (vedoucí sekce Michal Šeliga)

Karel Vlček (VŠB-TUO)Tvorba aplikace pro evidenci rybářských úlovků, využívající službu WWWReferátPrezentace
Martin Prager (VŠB-TUO)Ověření možnosti zápisu studentů na ubytovací zařízení (koleje) VŠB-TU prostřednictvím InternetuReferátPrezentace

15:10 – 17:30 Jednací sekce Modelování a prostorové analýzy v GI (vedoucí sekce Markéta Hanzlová)

Tomáš Karčmář (VŠB-TUO)Analýza rozmístění zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském krajiReferátPrezentace
Tomáš Herman (VŠB-TUO)Analýza vzdělávací nabídky středních škol a vyšších odborných škol ve Zlínském krajiReferátPrezentace
Roman Pavlištík (VŠB-TUO)Vyhodnocení časových snímků dopravy pořízených GPSReferátPrezentace
Radim Balon (VŠB-TUO)Zpracování záznamů GPS dispečerských vozů DPOReferátPrezentace
Petr Chrobák (VŠB-TUO)Využití registru sčítacích obvodů ČSÚ pro lokalizaci subjektů na ÚPReferátPrezentace
Zuzana Fryčová (VŠB-TUO)Prostorová indexaceReferátPrezentace

Pátek 7.5. 2003

9:10 – 11:00 Jednací sekce GeoWeb a vývoj aplikací (vedoucí sekce Michal Šeliga)

Marek Gřešek (VŠB-TUO)Vývoj systému pro digitální evidenci a analýzu profilů průzkumných vrtů ReferátPrezentace
Miroslav Umlauf (VŠB-TUO)Vytvoření grafického rozhraní pro úpravu 3D modelu budovReferátPrezentace
Tomáš Urbančík (VŠB-TUO)Vizualizace využití technických prostředků jednotek požární ochranyReferátPrezentace
Jan Novotný (UJEP)Vytvoření Internetového GIS serveru na FŽP UJEP v Ústí nad LabemReferátPrezentace
Lukáš Svoboda (Univerzita Palackého Olomouc)Mapový server orientačního běhuReferátPrezentace
Josef Mikloš (VŠB-TUO)Metainformační system založený na XMLReferátPrezentace

11:10 – 12:25 Jednací sekce GI a GIT pro životní prostředí (vedoucí sekce Markéta Hanzlová)

Jana Mauricová (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)Revitalizační studie potoka KorunáčReferátPrezentace
Josef Stromský (VŠB-TUO)Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSSReferátPrezentace
Martin Polka (Univerzita Mateja Bela)Analýza časovej variability radónového poľaReferátPrezentace
Michaela Vallová (Univerzita Palackého)Informační systém botanické zahrady PDF UPReferátPrezentace

13:35 – 14:30 Jednací sekce Geoinformační podpora krizového řízení (vedoucí sekce Radek Tydlačka)

Li Zhong (National University of Singapore)Geoinformation support for exploratory teamsReferátPrezentace
Jiří Caudr (Univerzita Palackého v Olomouci)Evakuační plán města OlomouceReferátPrezentace
Pavel Hajný (VŠB-TUO)Možnosti GIS při tvorbě trojrozměrných map zemětřeseníReferátPrezentace

14:40 – 16:30 Jednací sekce Modelování a prostorové analýzy v GI (vedoucí sekce Jiří Hanslian)

Milan Jindáček (Univerzita Palackého v Olomouci)Dostupnost objektů cestovního ruchu k síti cyklistických tras na příkladu Olomouckého krajeReferátPrezentace
Lukáš Růžička (VŠB-TUO)Dostupnost zaměstnavatelů v okrese BruntálReferátPrezentace
Monika Šeděnková (VŠB-TUO)Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelůmReferátPrezentace
Lucie Tomášová (VŠB-TUO)Návrh metodiky pro tvorbu spádových obvodů školských zařízení s využitím geoinformační podporyReferátPrezentace
Antonín Orlík (VŠB-TUO)Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavbyReferátPrezentace
Tomáš Linart (VŠB-TUO)Změny využití krajiny v oblasti Moravské OstravyReferátPrezentace

 


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz