GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2000GISáček 2001GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru

Program studentské konference GISáček 2004

(délka příspěvků 15 minut, změny v programu jsou vyhrazeny)

Čtvrtek 6.5. 2003

10:00 - 10:30 – Oborové shromáždění – Ivana Češková

10:30 - 10:35 – Zahájení konference: Jan Růžička - garant konference

10:35 – 11:30 Jednací sekce Vývoj aplikací (vedoucí sekce Pavel Děrgel)

Vlastimil Kajzar (VŠB-TUO)Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných zásob
Aleš Daněk (VŠB-TUO)Úprava aplikace pro spolupráci modelu AEOLIUS a GIS
Pavel Šrámek (VŠB-TUO)Vývoj prohlížečky formátu GDF

11:30 – 11:40 Přestávka

11:40 – 13:25 Jednací sekce Geoinformační podpora krizového řízení (vedoucí sekce Jan Stankovič)

Lukáš Gottesman (VŠB-TUO)Vyutžií GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě ČEPRO, a.s.
Lukáš Debowski (VŠB-TUO)VyuŽití GIS pro zajišktění bezpečnosti provozu produktovodní sítě ČEPRO, a.s.
Martin Sikora (VŠB-TUO)Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zón havarijního plánování
Adam Patáčik (VŠB-TUO)Návrh koncepce a praktické ověření sledování pohybu nebezpečných nákladů
Jiří Hrdina (VŠB-TUO)Návrh a tvorba statistických map popisujících činnosti Hasičského záchranného sboru ČR
Stanislav Žitník (VŠB-TUO)Modelování stoku přívalových srážek v povodí

13:25 – 14:25 Oběd

14:25 – 15:00 Jednací sekce GeoWeb (vedoucí sekce Michal Šeliga)

Karel Vlček (VŠB-TUO)Tvorba aplikace pro evidenci rybářských úlovků, využívající službu WWW
Martin Prager (VŠB-TUO)Ověření možnosti zápisu studentů na ubytovací zařízení (koleje) VŠB-TU prostřednictvím Internetu

15:00 – 15:10 Přestávka

15:10 – 17:30 Jednací sekce Modelování a prostorové analýzy v GI (vedoucí sekce Markéta Hanzlová)

Tomáš Karčmář (VŠB-TUO)Analýza rozmístění zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji
Tomáš Herman (VŠB-TUO)Analýza vzdělávací nabídky středních škol a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji
Roman Pavlištík (VŠB-TUO)Vyhodnocení časových snímků dopravy pořízených GPS
Radim Balon (VŠB-TUO)Zpracování záznamů GPS dispečerských vozů DPO
Petr Chrobák (VŠB-TUO)Využití registru sčítacích obvodů ČSÚ pro lokalizaci subjektů na ÚP
Michal Pivka (VŠB-TUO)Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS
Alena Ducarová (VŠB-TUO)Výpočet rozlohy travnatých ploch pro kalkulaci nákladu na sezónní údržbu zeleně
Zuzana Fryčová (VŠB-TUO)Prostorová indexace

Pátek 7.5. 2003

9:00 - 9:10 – Zahájení druhého dne konference: Jaroslav Dvořáček - děkan HGF, Josef Falt - předseda CAGI

9:10 – 11:00 Jednací sekce GeoWeb a vývoj aplikací (vedoucí sekce Michal Šeliga)

Marek Gřešek (VŠB-TUO)Vývoj systému pro digitální evidenci a analýzu profilů průzkumných vrtů
Miroslav Umlauf (VŠB-TUO)Vytvoření grafického rozhraní pro úpravu 3D modelu budov
Tomáš Urbančík (VŠB-TUO)Vizualizace využití technických prostředků jednotek požární ochrany
Jan Novotný (UJEP)Vytvoření Internetového GIS serveru na FŽP UJEP v Ústí nad Labem
Lukáš Svoboda (Univerzita Palackého Olomouc)Mapový server orientačního běhu
Josef Mikloš (VŠB-TUO)Metainformační system založený na XML

11:00 – 11:10 Přestávka (občerstvení sponzorováno firmou Gepro)

11:10 – 12:25 Jednací sekce GI a GIT pro životní prostředí (vedoucí sekce Markéta Hanzlová)

Jana Mauricová (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)Revitalizační studie potoka Korunáč
Josef Stromský (VŠB-TUO)Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS
Martin Polka (Univerzita Mateja Bela)Analýza časovej variability radónového poľa
Michaela Vallová (Univerzita Palackého)Informační systém botanické zahrady PDF UP

12:25 – 12:35 Prezentace nabídky volného místa u společnosti Geometra Opava, a.s.

12:35 – 13:35 Oběd

13:35 – 14:30 Jednací sekce Geoinformační podpora krizového řízení (vedoucí sekce Radek Tydlačka)

Li Zhong (National University of Singapore)Geoinformation support for exploratory teams
Jiří Caudr (Univerzita Palackého v Olomouci)Evakuační plán města Olomouce
Pavel Hajný (VŠB-TUO)Možnosti GIS při tvorbě trojrozměrných map zemětřesení

14:30 – 14:40 Přestávka (občerstvení sponzorováno firmou Gepro)

14:40 – 16:30 Jednací sekce Modelování a prostorové analýzy v GI (vedoucí sekce Jiří Hanslian)

Milan Jindáček (Univerzita Palackého v Olomouci)Dostupnost objektů cestovního ruchu k síti cyklistických tras na příkladu Olomouckého kraje
Lukáš Růžička (VŠB-TUO)Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál
Monika Šeděnková (VŠB-TUO)Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům
Lucie Tomášová (VŠB-TUO)Návrh metodiky pro tvorbu spádových obvodů školských zařízení s využitím geoinformační podpory
Antonín Orlík (VŠB-TUO)Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby
Tomáš Linart (VŠB-TUO)Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy

16:30 – 16:50 Vyhlášení nejlepších příspěvků a předání cen


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 20 February, 2004 08:34
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2000.


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz