Program konference

Středa 9. května - Kategorie Bc., Mgr., Postery

8:00 - 11:00: Registrace

9:00 - 9:15: Slavnostní zahájení, představení sponzorů, představení organizátora - NA2 (předsedá Ing. Jan Růžička, Ph.D.)

Středa 9. května - Kategorie Mgr.

9:15 - 10:30: Odborná sekce - NA2 (předsedá Ing. Pavel Kukuliač)

 • Trnčák Libor: Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky
 • Hardynová Kristýna: Modelování vlivu změn krajinného pokryvu na povrchový odtok v povodí řeky Jičínky
 • Soška Petr: Testování vlivů prostředí na prostorovou distribuci klíšťat a jejich vizualizace
 • Masař Ondřej: Model predikce rizika klíšťaty přenášených patogenů na příkladu Jihočeského kraje

10:30 - 10:45: Přestávka

10:45 - 11:45: Odborná sekce - NA2 (předsedá Ing. Mgr. Ivan Mudroň)

 • Veselý Ondřej: Správa informací Archívu map Českého svazu orientačních sportů
 • Dubrovský Jakub: Platforma pro práci s pozičními daty
 • Vandrol Jan: Standard NAVIS v prostředí systému Android

11:45 - 12:45: Oběd

12:45 - 14:00: Odborná sekce - NA2 (předsedá Ing. Michala Drozdová)

 • Russnák Jan: 3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • Gimunová Tereza: Mapy povodňového nebezpečí a povodňového rizika pro město Litovel
 • Ohanka Jakub: Vztah kriminality a místa v městském prostředí
 • Brotánek Petr: Tvorba a verifikace map pokrytí signálem spojových prostředků Hasičského záchranného sboru České republiky

Středa 9. května - Kategorie Bc.

9:20 - 10:30: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Michala Drozdová)

 • Gryžbon Daniel: Mapování značení turistických tras na Pustevny a tvorba webové aplikace.
 • Matolák Milan: Kartografická reprezentace prostorových dat pomoci jazyka Styled Layer Descriptor
 • Kostka Václav: Vybudování webových stránek pro U3V s informacemi pro mapování zajímavých turistických lokalit
 • Kafka Tomáš: Grafická reprezentace meteorologických dat na webu

10:30 - 10:45: Přestávka

10:45 - 11:45: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Pavel Belaj)

 • Handrychová Barbora: Vývoj krajiny kolem zámku Jezeří
 • Hudzik Dominik: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER
 • Poláček Jan : Publikace epidemiologických dat v prostředí WWW

11:45 - 12:45: Oběd

12:45 - 13:20: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Markéta Průšová)

 • Kisztner Juraj: Vizualizace výsledků monitoringu technických zařízení v prostředí elektronicky publikované mapy
 • Pekárková Gabriela: Elektronický atlas hospodářského rozvoje Libereckého kraje

13:20 - 14:30: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Markéta Průšová)

 • Vik Jakub: Návrh zdokonaleného datového modelu pro síťové analýzy silniční sítě
 • Tesla Jan: Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka
 • Straková Jana: Dostupnosť sociálnych služieb v Ostrave
 • Kučera Martin: Topologická kontrola vybraného datového modelu pomocí ModelBuilderu a Pythonu

14:30 - 14:45: Přestávka

14:45 - 16:00: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Juraj Cirbus)

 • Dědková Pavla: 3D vizualizace zaniklé obce a její hodnocení z hlediska uživatelské kognice
 • Koucká Lucie: 3D rekonstrukce zaniklých částí města Dobříš
 • Matuszczyk Martin: Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti terénu z linie
 • Parwová Klára: Ověření analýzy viditelnosti z linie v ArcGIS

Středa 9. května - Kategorie Postery

14:00 - 15:00: Posterová sekce - předsálí NA2 - postery budou vystaveny již od rána, v čase od 14:00 do 15:00 bude možné s autory posterů diskutovat, předpokládáme, že se autoři v této době postaví ke svému posteru, aby byli k dispozici pro diskusi.

 • Jašková Pavlína: Vyhodnocení rozboru trvale udržitelného rozvoje pro obec a k. ú. Rajnochovice – Zlínský kraj
 • Starý Vlastimil: Prostorová disagregace s využitím dat LU/LC
 • Havel Ondřej : Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací z obrazu získaného digitální leteckou fotokomorou
 • Viačková Pavlína: Klasifikace lesních porostů na základě kombinace dat z dálkového průzkumu Země
 • Pekárková Gabriela: 3D model lyžařského areálu Ještěd

Středa 9. května - Různé

14:00 - 15:00: Ad hoc prezentace - NA2

14:00 - 16:00: Open space konference - NA2 a předsálí NA2

Středa 9. května - Kategorie Bc., Mgr., Postery

16:15 - 16:30: Vyhlášení vítězů - NA2 (předsedá Ing. Jan Růžička, Ph.D.)

17:00 - 22:00: Posezení v restauraci AURA - sponzoruje společnost Bentley a EU

Čtvrtek 10. května

Program - jednací jazyk angličtina

Změny v programu jsou vyhrazeny.