Výsledky z roku 2012

Diplomové práce
1. místo Jan Russnák (MU): 3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
2. místo Ondřej Veselý (UPOL): Správa informací Archívu map Českého svazu orientačních sportů
3. místo Ondřej Masař (VŠB-TUO): Model predikce rizika klíšťaty přenášených patogenů na příkladu Jihočeského kraje
Bakalářské práce
1. místo Václav Kostka (VŠB-TUO): Vybudování webových stránek pro U3V s informacemi pro mapování zajímavých turistických lokalit
2. místo Juraj Kisztner (VŠB-TUO): Vizualizace výsledků monitoringu technických zařízení v prostředí elektronicky publikované mapy
3. místo Jana Straková (VŠB-TUO): Dostupnosť sociálnych služieb v Ostrave
Postery
1. místo Gabriela Pekárková (TUL): 3D model lyžařského areálu Ještěd
2. místo Pavlína Jašková (VŠB-TUO): Vyhodnocení rozboru trvale udržitelného rozvoje pro obec a k. ú. Rajnochovice – Zlínský kraj
3. místo Ondřej Havel (VŠB-TUO): Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací z obrazu získaného digitální leteckou fotokomorou

 

Internetové hlasování diváků o nejlepší poster: Pavlína Jašková (VŠB-TUO): Vyhodnocení rozboru trvale udržitelného rozvoje pro obec a k. ú. Rajnochovice – Zlínský kraj