Menu

 

GEOINFORMATIKA.SK

zememeric.cz

geoinformace.cz

GISportal.cz

geobusiness.cz

geocommunity.eu

vodnihospodarstvi.cz

Novinky

Fotografie

Fotografie jsou k dispozici.


Sborník

Sborník byl zveřejněn.


Program

K dispozici je program.


SCOPUS

Jsme rádi, že můžeme oznámit, že sborník z konference GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent Transportation, vyšel v Lecture Notes in Geoinformation and Cartography ve vydavatelství Springer a je aktuálně evidován v databázi SCOPUS.


GIS Ostrava 2015

Současné výzvy geoinformatiky

Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika, 26. 1. - 28. 1. 2015

On-line stream

Stream

SCOPUS

Jsme rádi, že můžeme oznámit, že sborník z konference GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent Transportation, vyšel v Lecture Notes in Geoinformation and Cartography ve vydavatelství Springer a je aktuálně evidován v databázi SCOPUS.

Důležitá data

Pod záštitou

Pořadatel

Výzva k seminářům

Semináře jsou zaměřeny na vhodná témata ve vazbě na program sympozia. Každý seminář by měl trvat nejméně 2 hodiny. Organizátor semináře má na starosti publicitu semináře, výběr a případnou recenzi příspěvků. Návrh na organizaci semináře musí obsahovat: Název semináře; Programový výbor (jména, kontakty a organizace); Téma semináře – vysvětlení tématu a jeho aktuálnosti, vhodnosti pro účastníky sympozia. Rozsah mezi 200 a 500 slovy.; Sborník semináře – pokud je v plánu semináře příprava sborníku, organizační výbor GIS Ostrava 2015 může zajistit editaci a vydání sborníku (bude vyžadován poplatek, proto je třeba zvážit vložné semináře); Vložné (pro individuální účastníky, v případě skupin je vložné možné individuálně domluvit).

GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences

V rámci sympozia GIS Ostrava 2015 je organizována konference GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.