Menu

interreg-danube

egako.eu

zememeric.cz

geobusiness.cz

GISportal.cz

geoinformace.cz

amavet962.org

Exkurze

Národní superpočítačové centrum

Národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava provozuje superpočítač Salomon, který je nejvýkonnějším superpočítačem v ČR a byl dodán společností SGI. Teoretický výpočetní výkon superpočítače Salomon je 2 PFLOPS.

Superpočítač Salomon podporuje různorodé vědecké projekty z mnoha oblastí, včetně kosmologie, astronomie, strukturálního inženýrství a mechaniky tekutých látek, geofyziky, klimatologie, molekulárního modelování, plazmové a částicové fyziky, informatiky a aplikované matematiky.

Z výzkumných projektů můžeme jmenovat například ladění katalyzátorů pro syntézu léčiv, šíření ultrazvukových vln lidským tělem při léčení nádorů, šíření tepla uvnitř planet a jejich měsíců, počítačový návrh léčiv, simulace sond pro řízení fúzních reaktorů, srážkovo-odtokové modely pro simulace povodní, simulace defektů ve výrobě ocelových plechů, výpočty pro léčení zlatého stafylokoka, predikce kontaktního únavového opotřebení a mnohé další.

Dolní oblast Vítkovice

Od 1. 5. 2015 je zpřístupněna Vysoká pec č. 1 včetně nové nástavby nyní s názvem Bolt Tower. „Vysokopecní okruh“ Vás zavede na vyhlídku až do výšky téměř 80m, dostanete se do nitra vysoké pece a dozvíte se vše o výrobě surového železa. Stominutová komentovaná prohlídka zaměřená na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic. Tento okruh bude součástí exkurze.

Dále je zpřístupněn tzv. Uhelný okruh, který Vás provede územím bývalého černouhelného dolu Hlubina s atraktivní návštěvou Těžní věže. Výklad je nejen o těžbě uhlí, ale také o jeho přeměně v koks a využití v souvislosti s vysokou pecí. Součástí trasy je i představení nově zrekonstruovaných objektů tohoto areálu včetně Jantarové lávky, která umožňuje průchod oběma částmi areálu přes koksárenské baterie.