Menu

interreg-danube

egako.eu

zememeric.cz

geobusiness.cz

GISportal.cz

geoinformace.cz

amavet962.org

GISáček 2019

Termín: 20.3.2019 od 9:00 na místnosti NA3

Sborník

Výsledky

Fotografie

Konference GISáček je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Stejně jako v předchozích letech bude konference součástí Sympozia GIS Ostrava 2019, které bude probíhat ve dnech 20.3.-22.3.2019. Všichni aktivní účastnici se mohou zdarma tohoto sympozia zúčastnit.

Program

Program ke stažení

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice a Polsku, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Prezentace budou akceptovány v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Pro autory

Konečná uzavírka abstraktů: 10.3.2019. K aktivní účasti je nutná registrace referátu. Vaše prezentace by měla trvat 10 minut. K dispozici je datový projektor, laserové ukazovátko a PC s MS Office 2010 a Adobe Acrobat Reader. Abstrakty přijatých příspěvků budou publikovány v online sborníku. Žádáme autory, aby vyplnili prohlášení o copyrightu.

Sponzoři a partneři

AMAVET962    AOPK_CR    CGI    CORAgeo    Česká_distribuční    DIGIS    E.ON_DIstribuce    geoinformace    gisportal    Hrdlička    IT4Inovation    Stora_Enso    Tieto    T-MAPY    ZEMĚMĚŘIČ