Výsledky

Diplomové práce
1. místo Jan Jiránek (ČVUT): Rozšíření a využití webového portálu o mapových službách
2. místo Alena Vondráková (UPOL): Analýza a geovizualizace environmentálních rizik
3. místo Miroslav Pizur (UPOL): Webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území Bílých Karpat
4. místo Zuzana Basíková (ČVUT): Prostorová vizualizace vybrané lokality na webu
Anton Mráz (VŠB-TUO): Geoinformačný systém pre správu budov
Bakalářské práce
1. místo Ondřej Sadílek (UPOL): Plán parků filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací
2. místo Radek Fujak (VŠB-TUO): 3D model ostravských areálů VŠB pro Google Earth
3. místo Zbyněk Janoška (UPOL): Faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonů
4. místo Michal Samiec (VŠB-TUO): Návrh geografického informačního systému pro odbor školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje
Postery
1. místo Vojtěch Roupa (VŠB-TUO): Slezskoostravský hrad
2. místo Alena Vondráková (UPOL): Analýza pohybu populace
3. místo Miroslav Martvoň (KUR): Využitie prostredia GML pre deskripciu kartografických dát
Divácká cena bakalářské práce
Radek Fujak (VŠB-TUO): 3D model ostravských areálů VŠB pro Google Earth
Divácká cena diplomové práce
Anton Mráz (VŠB-TUO): Geoinformačný systém pre správu budov
Cena GPortal za originální řešení
Anton Mráz (VŠB-TUO): Geoinformačný systém pre správu budov
                Cena FreeGeoCZ za nejlepší OpenSource řešení
Jan Jiránek (ČVUT): Rozšíření a využití webového portálu o mapových službách