Předběžný program konference

Bakalářské práce - NA 3
8:45 – 9:00 slavnostní zahájení - NA 2
9:00 – 9:30 vystoupení partnerů - NA 2
9:30 – 10:45
----
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
SEKCE 1, vedoucí Ing. Peter Bobáľ
----
Radek Fujak : 3D model ostravských areálů VŠB pro Google Earth
Martina Dohnalová : Manažerský GIS
Michal Samiec : Návrh geografického informačního systému pro odbor školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje
Petra Sádovská : Geomarketingové analýzy a jejich aplikace v Olomouci
Anna Ferklová : Geoinformatické hodnocení turistického potenciálu obcí na Hranicku
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:15
----
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
SEKCE 2, vedoucí RNDr. Ing. Boris Šír
----
Jakub Trojan : Vývoj využití ploch okolí Černovického hájku a jeho kvantifikace !(prezentace zrušena)!
Ondřej Sadílek : Plán parků filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací
Zbyněk Janoška : Faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonů
Kristýna Leimerová : Možnosti tvorby digitálního modelu reliéfu ze stereopáru senzoru Aster v prostředí Erdas Imagine
Tomáš Křivka : Geostatistická analýza sesuvného hazardu v oblasti severních Chřibů
12:15 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 13:45
----
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
SEKCE 3, vedoucí Mgr. Tomáš Inspektor
----
Jaromír Mačuga, Peter Vansáč : Návrh GIS pre potreby HaZZ SR
Peter Blaškovič : Vývoj a aplikácie MGIT v praxi HaZZ
Róbert Jarný : Kamerové monitorovacie systémy a ich uplatnenie v ochrane proti požiarom
16:30 – 17:00 vyhodnocení výsledků
17:00 – 17:30 vyhlášení výsledků - NA 2
18:00 - … posezení na Myslivně

Diplomové práce - NA 2
8:45 – 9:00 slavnostní zahájení - NA 2
9:00 – 9:30 vystoupení partnerů - NA 2
9:30 – 10:45
----
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
SEKCE 1, vedoucí Ing. Lucie Hrubá
----
Branislav Devečka : Modelovanie vplyvu kalamitného odlesnenia na zrážkoodtokové pomery v TANAP
Peter Trgyňa : Zhodnotenie fluviálnej erózie v povodí Stonávky s pomocou modelu AGNPS
Pavol Potančok : Analýza fluviálně-geomorfologických procesů v povodí Olše s pomocí hydrodynamických modelů
Adela Jedelská : Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření v projektu komplexní pozemkové úpravy
Peter Skubinčan : Informačný systém turistických trás Nízkych Tatier
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:15
----
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
SEKCE 2, vedoucí Ing. Igor Ivan
----
Juraj Oboňa : Sieťové analýzy v logistike jednotiek HaZZ
Peter Morávek : Návrh a realizácia taktického cvičenia jednotiek DHZ s podporou GIS
Michal Koukal : GIS podpora pri taktickom cvičení jednotiek HaZZ
Alena Vondráková : Analýza a geovizualizace environmentálních rizik
Vojtěch Roupa : Tvorba 3D modelů budov s použitím metod digitální průsekové fotogrammetrie
12:15 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 14:45
----
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
SEKCE 3, vedoucí Ing. František Klímek
----
Přemysl Vohnout : Využití moderních technologií pro staré mapy
Miroslav Pizur : Webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území Bílých Karpat
Jan Jiránek : Rozšíření a využití webového portálu o mapových službách
Zuzana Basíková : Prostorová vizualizace vybrané lokality na webu
Radim Potěšil : Návrh a vytvoření účelové webové geoaplikace pro ČSÚ
Zuzana Sukeníková : Pokročilejší vizualizace seismických dat v prostředí MapServeru
Pavel Belaj : Webová aplikace pro vizualizaci geoinformací MPSV
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:15
----
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
SEKCE 4, vedoucí Ing. Tomáš Minarčík
----
Michal Kačmařík : Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie
Iva Koutná : Metodika zpracování dlouhodobých měření referenčních stanic GPS a její ověření
Juraj Cirbus : Vyhodnotenie dlhodobého behu referenčných staníc GNSS
Jaroslav Novák : Návrh a optimalizace datového skladu dřevinné skladby ČR
Anton Mráz : Geoinformačný systém pre správu budov
Radek Walder : Prezentace areálu Hornického muzea OKD Landek v prostředí Internetu
16:30 – 17:00 vyhodnocení výsledků
17:00 – 17:30 vyhlášení výsledků - NA 2
18:00 - … posezení na Myslivně