Porota

Porota je již tradičně složena ze zástupců vyučujících i firem.

Konkrétní zastoupení poroty:

Bakalářské práce
Ing. Bartečko Aleš : HZS Olomouc
Ing. Dobešová Zdena : UP Olomouc, katedra geoinformatiky
Ing. Janečka Karel : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, oddělení geomatiky
Ing. Janík Petr : MěÚ Hodonín
Ing. Kozáková Libuše : GEPRO
Ing. Majlingová Andrea, PhD. : Katedra protipožiarnej ochrany, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Mgr. Popelková Renata : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
Ing. Šeděnková Monika : CIT VŠB-TUO
Ing. Tomášová Lucie : ŘSD Ostrava
Diplomové práce
Ing. Havlík Vladimír : DIGIS
RNDr. Hilbert Radovan : SAGI
Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. : Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Ing. Krzemien Alfréd : MMO, Oddělení geografického informačního systému
Ing. Lesák Marek : T-Mapy
Ing. Netolická Ilona : ArcData
Ing. Růžička Jan, PhD. : VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky
Ing. Stromský Josef: ELVAC Solutions s.r.o
Ing. Zlý Martin : Tieto