Sborník

Diplomové práce
Basiková Zuzana, ČVUT Praha Prostorová vizualizace vybrané lokality na webureferát>>
Belaj Pavel, VŠB-TU Ostrava Webová aplikace pro vizualizaci geoinformací MPSVreferát>>
Cirbus Juraj, VŠB-TU Ostrava Vyhodnotenie dlhodobého behu referenčných staníc GNSSreferát>>
Jiránek Jan, ČVUT Praha Rozšírení a využití webového portálu o mapových službáchreferát>>
Kačmařík Michal, VŠB-TU Ostrava Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologiereferát>>
Mráz Anton, VŠB-TU Ostrava Geoinformačný systém pre správu budovreferát>>
Pizur Miroslav, UP Olomouc Webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území Bílých Karpatreferát>>
Roupa Vojtěch, VŠB-TU Ostrava Tvorba 3D modelů budov s použitím metod digitální průsekové fotogrammetriereferát>>
Skubinčan Peter, VŠB-TU Ostrava Informační systém turistických tras Nízkých Taterreferát>>
Sukeníková Zuzana, VŠB-TU Ostrava Pokročilejší vizualizace seismických dat v prostředí MapServer UMNreferát>>
Vohnout Přemysl, ZČU Plzeň Využití moderních technologií pro staré mapyreferát>>
Vondráková Alena, UP Olomouc Analýza a geovizualizace environmentálních rizikreferát>>
Bakalářské práce
Dohnalová Martina, VŠB-TU Ostrava Manažerský GISreferát>>
Ferklová Anna, UP Olomouc Geoinformatické hodnocení turistického potenciálu obcí na Hranickureferát>>
Fujak Radek, VŠB-TU Ostrava 3D model ostravských areálů VŠB-TUO pro Google Earthreferát>>
Janoška Zbyněk, UP Olomouc Faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonůreferát>>
Křivka Tomáš, UP Olomouc Geostatistická analýza sesuvného hazardu v oblasti severních Chřibůreferát>>
Leimerová Kristýna, UP Olomouc Možnosti tvorby digitálního modelu reliéfu ze stereopáru senzoru Aster v prostredí Erdas Imaginereferát>>
Sadílek Ondřej, UP Olomouc Plán parků Filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizacíreferát>>
Sadovská Petra, UP Olomouc Geomarketingové analýzy a jejich aplikace v Olomoucireferát>>
Samiec Michal, VŠB-TU Ostrava Návrh GIS pro odbor školství, mládeže a sportu Moravskoslezského krajereferát>>
Postery
Martvoň Miroslav, KU v Ružomberku Využitie prostredia GML a jeho využitie pre deskripciu kartografických dátreferát>>