Porota

Porota je pro letošní rok tvořena absolventy oboru geoinformatika a příbuzných oborů, kteří nepůsobí na vysoké škole. Cílem tohoto výběru je klást větší důraz na spolupráci s praxí.

Sekce Ing.
Ing. Marek Lesák T-MAPY spol. s. r. o.
Ing. Jan Vlčínský CAD programs - Jan Vlčinský

Ing. Ondřej Patočka

Bentley Systems ČR s.r.o.

Ing. Ilona Netolická

ARCDATA Praha, s.r.o.

Mgr. Jiří Pánek

GIS Portál

Ing. Vladimír Havlík

Tieto Czech s.r.o.

Sekce Bc.

Ing. Lucie Tomášová

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Antonín Bařinka

Zlínský kraj

pplk. Ing. Vojtěch Bravenec

Policie ČR

Ing. Filip Jung

VARS Brno a.s.

Mgr. Miloslav Ofúkaný

GeoCommunity s.r.o.

Mgr. Milan Jindáček

SmartGIS s.r.o.