Sborník

Diplomové práce

 • Kateřina Cimpelová: Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu Referát Prezentace
 • Michaela Čermáková: Implementace fuzzy teorie pro stanovení funkčních ploch Referát Prezentace
 • Michala Drozdová: Simulace a analýza pohybu mobilních telefonů Referát Prezentace
 • Radek Fujak: Monitorování pohybu vybraných osob v areálu VŠB-TUO Referát Prezentace
 • Lukáš Herman: Moderní kartografické metody modelování měst Referát Prezentace
 • Michal Kára: Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial Referát Prezentace
 • Josef Koláček: NÁSTROJE PRO AUTOMATICKOU IDENTIFIKACI PROSTOROVÝCH KONFLIKTŮ V ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ Prezentace
 • Tomáš Křivka: Prostorové vyhodnocení pohybových aktivit v zastavěném území Referát Prezentace
 • Pavel Kukuliač: Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku Referát Prezentace
 • Kristýna Leimerová: Detekce vybraných tříd prvků ZABAGED z DMR leteckého laserového skenování Referát Prezentace
 • Filip Lombart: Publikování výsledků skenování Ntrip casters pomocí mapového serveru Prezentace
 • Mgr. Michal Louthan: Vztah digitálního modelu reliéfu a síťových analýz při řešení doprav ních úloh Referát Prezentace Video
 • Karel Psota: Vývoj aplikace pro modelování dle metodiky SYMOS´97 Referát Prezentace
 • Ondřej Sadílek: Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci Referát Prezentace Video
 • Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK Referát Prezentace
 • Barbora Staňková: Mapová aplikace pro odbor sociální Moravskoslezského kraje Prezentace
 • Daniel Vrbík: Interaktivní mapy turistické oblasti Jizerské hory Referát Prezentace

Bakalářské práce

 • Marek ADAMEC: Testování robustnosti extenze Urban Planner pro tvorbu scénářů vývoje olomouckého regionu Referát Prezentace
 • Patrik Babiš: Predpoklady reliéfu doliny Šútovskeho potoka pre vznik lavín Referát Prezentace
 • Jakub Chovan: Modelovanie erózie spôsobenej topením snehu Referát Prezentace
 • Vojtěch Dubrovský: Zpřístupnění územního plánu obce v prostředí WWW Referát Prezentace
 • Alexandra Jarná: LOKALIZÁCIA PRESTUPNÝCH UZLOV MEDZI MHD A VHD V MESTÁCH Referát Prezentace
 • Juraj Kisztner: Spracovanieho dát slovenského katastra pre webgis technológie a ich implementácia Referát Prezentace
 • Martin Klícha: Shluková analýza funkčních ploch pro sledování urbánního vývoje olomouckého regionu Referát Prezentace
 • Radka Matoláková: Porovnání digitálních modelů reliéfu vytvořených z dat z různých zdrojů Referát Prezentace
 • Dušan Maďar: Vybudovanie webových stránok Inštitútu geoinformatiky s informáciami o referenčných staniciach VŠB-TUO (VSBO a LYSH) Referát Prezentace Video
 • Markéta Návratová: Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google Referát Prezentace
 • Jaroslav Nýdrle: Posouzení metod vymezení údolní nivy a aplikace vybrané metody s využitím prostředků GIS na území ORP Liberec Prezentace
 • Jiří Paloch: Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS Referát Prezentace
 • Jan Procházka: Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS Referát Prezentace Video
 • Petr Sloup: WebGL Earth - Virtuální glóbus v internetovém prohlížeči Referát Prezentace
 • Iva Svobodová: Vnímání nebezpečných oblastí obyvateli Ostravy Referát Prezentace
 • Martin Tesař: Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap Referát Prezentace
 • Jan Trčka: Využití Open Source nástrojů ve výuce zeměpisu na střední škole Referát Prezentace

Postery

 • Studenti 3. ročníku KGE TUL: Využití metod GIS pro tvorbu tématických map světa Poster
 • Studenti 3.ročníku KGE TUL (L. Hák, M. Teplá, J. Starý, J. Lamková, Z. Kvapilová): Využití metod GIS pro tvorbu tématických map Libereckého kraje Poster
 • Marek ADAMEC: Testování robustnosti extenze Urban Planner pro tvorbu scénářů vývoje olomouckého regionu Referát Poster
 • Radka Báčová: Prezentace časoprostorových dat Poster
 • Beata Czepczorová: Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace Referát Poster
 • Elena Hasayová: Webová mapová aplikácia pre odbor zdravotníctva Moravskoslezského kraja Poster
 • Jakub Lang: Porovnání rychlosti ERDAS APPOLO Server při běhu na různých operačních systémech Poster
 • Michaela Novosadová: Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563 Poster
 • Filip Ručka: Yahoo! maps API Poster
 • Petra Sádovská: Vývoj zástavby v Olomouci Poster
 • Ondřej Slavík: Porovnání vlivu semidistribuovaného a plně distribuovaného řešení vybraných vstupů na výstupy modelu HEC-HMS Poster
 • Martin Tesař: Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap Referát Poster
 • Karel Trunečka: Prostorová segregace sociálních skupin na Ostravsku Referát Poster
 • Tereza Voznicová: Analýza prostorových charakteristik distribuce nových pracovních míst v České republice Referát Poster