Výsledky z roku 2011

Diplomové práce
1. místo Jakub Calábek (VŠB-TUO): Kriminalita na Ostravsku
2. místo Pavel Kukuliač (VŠB-TUO): Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku
3. místo Mgr. Michal Louthan (UPOL): Vztah digitálního modelu reliéfu a síťových analýz při řešení dopravních úloh
4. místo Kateřina Cimpelová (ZČU): Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu
5. místo Lukáš Herman (MU): Moderní kartografické metody modelování měst
Bakalářské práce
1. místo Patrik Babiš (VŠB-TUO): Predpoklady reliéfu doliny Šútovskeho potoka pre vznik lavín
2. místo Markéta Návratová (VŠB-TUO): Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google
3. místo Petr Sloup (MU): WebGL Earth - Virtuální glóbus v internetovém prohlížeči
4. místo Juraj Kisztner (VŠB-TUO): Spracovanieho dát slovenského katastra pre webgis technológie a ich implementácia
5. místo Jan Procházka (UPOL): Mapování zimní údržby komunikací vybraného území v prostředí GIS
Postery
1. místo Michaela Novosadová (UPOL): Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563
2. místo Beata Czepczorová (VŠB-TUO): Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace
3. místo Martin Tesař (MU): Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap
4. místo Elena Hasayová (VŠB-TUO): Webová mapová aplikácia pre odbor zdravotníctva Moravskoslezského kraja
5. místo Studenti 3.ročníku KGE TUL (L. Hák, M. Teplá, J. Starý, J. Lamková, Z. Kvapilová): Využití metod GIS pro tvorbu tématických map Libereckého kraje

 

Internetové hlasování diváků: výsledky