Program konference

Čtvrtek 9. května - Kategorie Bc., Mgr., Postery, Dovednostní

8:00 - 11:00: Registrace - předsálí NA2, NA3

8:30 - 15:45: Občerstvení bude dostupné po dobu celého konání konference, spoznoruje EU, NA3

9:00 - 9:45: Slavnostní zahájení, představení sponzorů, představení organizátora - NA3 (předsedá Ing. Jan Růžička, Ph.D.)

Čtvrtek 9. května - Kategorie Mgr.

9:45 - 10:15: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Jan Růžička, Ph.D.)

 • Dubrovský Vojtěch (VŠB-TUO): Webová aplikace pro stahování vektorových katastrálních dat
 • Kisztner Juraj (VSB-TUO): Transparent City

10:15 - 12:00: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Michala Drozdová)

 • Babiš Patrik (VŠB - TU Ostrava): Optimalizácia databázy štatistického sledovania udalostí v požiarnej ochrane pre potreby kartografickej vizualizácie
 • Havlík Michael (UP Olomouc): Časoprostorová analýza vybraných onemocnění v Olomouckém kraji
 • Procházka Jan (Univerzita Palackého v Olomouci): Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému
 • Trčka Jan (VŠB-TUO): Vývoj dopravní obslužnosti v ČR ve vybraných obdobích
 • Adamec Marek (Univerzita Palackého v Olomouci): Návrh a realizace nástroje automatické aktualizace využití území v prostředí ArcGIS
 • Vyhlídal Jan (VŠB-TUO): Mapování a analýza hipostezek v Moravskoslezském kraji

12:00 - 13:00: Oběd

13:00 - 14:15: Odborná sekce - NA3 (předsedá Ing. Pavel Kukuliač)

 • Bandura Peter (Unviverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie): Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy
 • Brychta Jiří (UJEP FŽP): Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů
 • Chovan Jakub (VŠB-TUO): Extrakcia línie stoku vody z rozptýlených dát
 • Navrátil David (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Návrh metodiky stanovování povodňových zón pomocí hydrodynamických numerických modelů

14:15 - 16:15: Odborná sekce - NA3 (předsedá RNDr. Pavel Švec, Ph.D)

 • Klícha Martin (UP Olomouc): Nástroj pro optimalizaci stavby tratí pro orientační běh.
 • Ševčík Jiří (VŠB-TU Ostrava): Mapování značení turistických tras na Lysou horu
 • Tesař Martin (Masarykova univerzita, Fakulta informatiky): Vyhledávač tras pro jízdu na horském kole a interaktivní mapové vrstvy pro mtbmap.cz
 • Pelc Tomáš (Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze): Odhad kvantitativních parametrů vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie
 • Čakurdová Viktória (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia prvkov lesníckeho mapovania s využitím údajov leteckého DPZ
 • Perinaj Mário (Technická univerzita vo Zvolene): Zmeny bylinnej etáže v rámci vývojového cyklu jedľovej bučiny na andezite
 • Návratová Markéta (VŠB-TUO): Hodnocení vývoje kriminality na Ostravsku v letech 2009-2011

14:45 - 15:45: Odborná sekce - NA2 (předsedá Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.)

 • Rášová Alexandra (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Pravdepodobná viditeľnosť a fuzzy viditeľnosť: modelovanie neistoty a neurčitosti analýz viditeľností
 • Maďar Dušan (VŠB-TU Ostrava): Vývoj nástroja pre automatické generovanie farebného tieňovaného reliéfu s textúrou
 • Kalivoda Martin (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Zhodnotenie presnosti výpočtu parciálnych derivácií prvého rádu z TIN

16:15 - 17:15: Odborná sekce - NA3 (předsedá RNDr. Pavel Švec, Ph.D.)

 • Kubáň David (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS
 • Plíhal Václav (Mendelova univerzita v Brně): Participativní GIS v krajinném a územním plánování
 • Zacharová Johana (Univerzita Jana E. Purkyně, Fakulta životního prostředí): Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří

Čtvrtek 9. května - Kategorie Bc.

9:45 - 10:15: Odborná sekce - NA2 (předsedá Ing. Igor Ivan, Ph.D.)

 • Svozilík Vladislav (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Geokódování prostorových informací na stránkách institutu geoinformatiky a jejich publikace na webu
 • Ondráková Klára (VŠB - TUO): Pasportizace území obce

10:15 - 12:00: Odborná sekce - NA2 (předsedá Ing. Igor Ivan, Ph.D.)

 • Burian Tomáš (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)): Rozšíření interpolačních nástrojů v R Project o modely nejistoty
 • Nevtípilová Veronika (Univerzita Palackého v Olomouci): Testování neuronových sítí pro prostorovou interpolaci v softwaru GRASS GIS
 • Cícha Vojtěch (Univerzita Palackého v Olomouci): Správa, analýza a prezentace zdravotnických prostorových dat pomocí R
 • Langrová Barbora (Univerzita Palackého v Olomouci): Statistické vyhodnocení zatížení križovatek v Olomouci
 • Mitana Marek (VŠB-TU Ostrava): Optimalizace interpolační metody pro monitoring koncentrace vybraných plynů
 • Macků Karel (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice

12:00 - 13:00: Oběd

13:00 - 14:45: Odborná sekce - NA2 (předsedá Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.)

 • Konečná Kateřina (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Vyhodnocení hlášení závad veřejného prostranství z dat městské policie v Jihlavě
 • Zagrapanová Stanislava (Katolícka univerzita Ružomberok): Analýza rozmiestnenia drevených kostolov na Slovensku
 • Jůna Václav (ZČU, FAV, KMA, Geomatika): Moderní pojetí velkoměřítkové mapy zájmového areálu
 • Rusnák Matúš (Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, Slovenská republika): Vývoj nezamestnanosti v regiónoch Slovenska od roku 1997
 • Handrychová Barbora (Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Metody rekonstrukce krajiny
 • Lacková Silvia (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Možnosti interoperability 3D údajov vo vybraných softvéroch určených pre modelovanie krajiny

Čtvrtek 9. května - Kategorie Postery

9:00 - 16:00: Vystavení posterů - předsálí

11:00 - 16:30: Hlasování o nejlepší poster - on-line: Hlasujte

14:00 - 14:30: Posterová sekce - předsálí NA2, NA3 - postery budou vystaveny již od rána, v čase od 14:00 do 14:30 bude možné s autory posterů diskutovat, předpokládáme, že se autoři v této době postaví ke svému posteru, aby byli k dispozici pro diskusi.

 • Baroš David (VŠB-TUO): Sledování dynamiky plošného rozsahu bezlesí na území NP Podyjí v letech 1992 - 2008
 • Brychta Jiří (UJEP FŽP): Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů
 • Handrychová Barbora (Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Metody rekonstrukce krajiny
 • Kubinský Daniel (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko): Analýza zmien reliéfu dna VEĽKEJ KOLPAŠSKEJ vodnej nádrže
 • Martin Panák (Univerzita Komenského v Bratislave): Využitie nástrojov pre rádiometrickú korekciu digitálneho obrazu DPZ
 • Procházka Jan (Univerzita Palackého v Olomouci): Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému
 • Alexandra Rášová (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Pravdepodobná viditeľnosť a fuzzy viditeľnosť: modelovanie neistoty a neurčitosti analýz viditeľností
 • Švidernoch Václav (VŠB-TU Ostrava): Statistické zpracování dopravních dat
 • Doubravová Helena (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě

Čtvrtek 9. května - Kategorie Bc., Mgr., Postery, Dovednostní

14:00 - 15:00: Dovednostní soutěž - on-line a předsálí

17:30 - 18:00: Vyhlášení vítězů - NA3 (předsedá Ing. Jan Růžička, Ph.D.)

19:00 - 22:00: Posezení v restauraci AURA - sponzoruje společnost Bentley a EU

Pátek 10. května

Program - jednací jazyk angličtina

Změny v programu jsou vyhrazeny.