Výsledky z roku 2013

Diplomové práce
1. místo Dubrovský Vojtěch (VŠB-TUO): Webová aplikace pro stahování vektorových katastrálních dat
2. místo Návratová Markéta (VŠB-TUO): Hodnocení vývoje kriminality na Ostravsku v letech 2009-2011
3. místo Klícha Martin (UP Olomouc): Nástroj pro optimalizaci stavby tratí pro orientační běh.
Bakalářské práce
1. místo Macků Karel (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice
2. místo Handrychová Barbora (Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Metody rekonstrukce krajiny
3. místo Mitana Marek (VŠB-TU Ostrava): Optimalizace interpolační metody pro monitoring koncentrace vybraných plynů
Postery
1. místo Martin Panák (Univerzita Komenského v Bratislave): Využitie nástrojov pre rádiometrickú korekciu digitálneho obrazu DPZ
2. místo Baroš David (VŠB-TUO): Sledování dynamiky plošného rozsahu bezlesí na území NP Podyjí v letech 1992 - 2008
3. místo Procházka Jan (Univerzita Palackého v Olomouci): Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému

Dovednostní soutěž: Kategorie středoškolská

1. Barbora Zelenková, Gymnázium nad Alejí
2. Martin Töpfer, Biskupské Gymnásium Brno
3. Tomáš Hospodka, Gymnázium nad Alejí

Dovednostní soutěž: Kategorie vysokošlolská

1. Tomáš Kafka, VŠB-TUO
2. Václav Kostka, VŠB-TUO
3. Václav Juna, ZČU

Ceny útěchy

Pelc Tomáš
Kubáň David
Zagrapanová Stanislava
Kafka Tomáš
Doubravová Helena