Menu

 

Vexcel Imaging
Riegl
Orbit/Bentley
HySpex
SimActive
Applanix

GEOINFORMATIKA.SK

amavet962.org

GISportal.cz

egako.eu

geoinformace.cz

cks.cz

zememeric.cz

geobusiness.cz

Abstracts

Bedrunka, O.; Nétek, R.: Vizualizace migrace v interaktivních webových mapách

Čtyroký, J.: Příprava využívání BIM v agendách stavebního řízení

Dobešová, Z.; Macků, K.; Kučera, M.: Výuka geoinformatických předmětů na příkladech dat Evropské unie

Faltejsek, M.: Projekt "Zkvalitňování strategického a projektového řízení – Zavádění BIM na VŠB-TUO"

Formánek, J.: Implementace IS DMVS na ČÚZK

Gardoňová, A.; Čtyroký, J.; Hylmar, J.: Používání lokalizačních dat mobilních operátorů pro účely plánování města

Horák, J.: Chodeckost v Ostravě a Hradci Králové

Kolečanský, Š.; Hofierka, J.; Bogľarský, J. : Porovnanie výsledkov modelovania 2D a 3D modelmi distribúcie slnečného žiarenia s pyranometrom pre mesto Košice

Kopkáně, D.; Novotný, J.: Hodnocení tepelného ostrova města z dat leteckého DPZ

Kubátová, E.; Coufalová, J,: Implementace GeoInfoStrategie2020+ začíná přípravou zákona o NIPI

Kučera, M.; Dobešová, Z.: Železniční doprava v roce 2020

Kusendová, D.; Bačík, V.: Úroveň geoparticipácie v správe obcí Slovenska

Masopust, J.; Strakoš, J. ; Witoszek, T.: Nástroj pro analýzu dat autobusů v Moravskoslezském kraji

Mihalovíčová, M.: Dostupnost informací jako předpoklad pro úspěšnou koordinaci staveb

Nechyba, J.: Realizace vládní Koncepce BIM

Nováková, T.; Pechanec, V.: Kvantifikace evapotranspirační a ochlazovací funkce vegetace prostředky DPZ v Olomouci a okolí

Orlíková, L.; Kukuliač, P.;, Horák J.: Chodníkový DMR a jeho využití

Ostárek, M.: CDE jako jádro metody BIM

Postránecký, M.: (META)GIS

Růžičková, K.; Švehláková, H.; Stalmachová, B.; Nováková, J.; Rutová, K.: Ekosystémové služby Haldy Ema

Serafín, P.: Úvodní slovo_sekce BIM

Souček, P.: Novinky z oblasti poskytování dat KN a RÚIAN

Svoboda, J.; Štych, P.; Laštovička, J.; Kobliuk, N.; Paluba, D.: Data Sentinel-2 pro monitorování Land use, land-use change, and forestry (LULUCF)

Svoboda, L.: Přínosy openBIM a mezinárodní spolupráce v rámci buildingSMART

Svoboda, L.; Matějka, P.; Miklík, Z.; Tomanová, Š.: Pilotní projekt využití BIM v Libereckém kraji ve vazbě na NIPI v kontextu projektu MPO Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů

Špaček, V.: HxDR – Hexagon Digitální realita

Štych, P.; Lastovicka, J.; Kobliuk, N.; Paluba, D.; Svoboda, J.: PULCHRA - města, DPZ a open schooling

Švamberková, L.: Koncepce vzdělávání v BIM v České republice

Vladyková, R.; Hrdlička, M.; Klimtová, A.: Obce a jejich role v digitalizaci stavebnictví

Wernerová, E.; Konečný, P.: BIM na VŠB - TU Ostrava

30 záznamů