Menu

 

Vexcel Imaging
Riegl
Orbit/Bentley
HySpex
SimActive
Applanix

GEOINFORMATIKA.SK

amavet962.org

GISportal.cz

egako.eu

geoinformace.cz

cks.cz

zememeric.cz

geobusiness.cz

Vize

Konference se soustřeďuje na roli geoinformatiky ve vizích a realitě budování chytrých měst a chytrých regionů. Strategický plán „Vize 2035: SMART Česko“ staví jako hlavní cíl vytváření podmínek pro rozvoj kultivované společnosti lidí, kde se klade důraz na kvalitu života lidí. Zahrnuje k tomu příslušnou chytrou dopravu, energetiku, bydlení, ekonomiku, životní prostředí i sociální sféru. Součástí technologické vize infrastruktury 21. století jsou všudypřítomné chytré, nerušivé a integrované informační a komunikační technologie, které využívají rozvoje digitalizace informačních procesů, správy a budování digitálních dvojčat sídel. Geoinformační systémy jsou jejich důležitou součástí, ať již jde o budování datových zdrojů, využívání webových služeb a cloudů, výstavbu geoportálů, využívání DPZ včetně UAV či prostorově orientovaných mobilních aplikací. Projekty digitální technické mapy, DMVS a digitalizace stavebního řízení přinášejí novou kvalitu do procesů veřejné správy, současně ale staví i nové otázky, mimo jiné k vyčíslování přínosů prostorových informací. K důležitým mezníkům patří i BIM, kde právě od roku 2022 má na základě usnesení vlády 682/2017 platit povinnost použití BIM pro všechny nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace. Stále rostoucí význam DPZ, zejména aktuálně UAV, společně s dalšími významnými trendy jako je využití umělé inteligence, virtuální a rozšířené reality či 3D modelování kladou zvýšené nároky nejen na potřebné vybavení, ale také na dovednosti a kompetence našich odborníků. Konference poskytuje příležitost představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech či regionech a diskutovat o problémech a příležitostech geoinformačních technologií. Současně sympozium nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat úspěšné aplikace geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Jednací jazyk: čeština, slovenština.

Příspěvky jsou přijímány na základě schváleného abstraktu členy programového výboru. Pokud o to autor požádá, bude provedeno recenzní řízení 2 recenzenty; takové příspěvky budou ve sborníku zřetelně označeny jako recenzované.

Historie

Historie předchozích ročníků GIS Ostrava je k dispozici zde.