Menu

 

Vexcel Imaging
Riegl
Orbit/Bentley
HySpex
SimActive
Applanix

GEOINFORMATIKA.SK

amavet962.org

GISportal.cz

egako.eu

geoinformace.cz

cks.cz

zememeric.cz

geobusiness.cz

Semináře

QGIS Python API pro tvorbu vlastní nástrojů (RNDr. Jan Caha, Ph.D., GeoCzech, Inc.)

Seminář se zaměří na možnosti tvorby vlastních nástrojů pro QGIS. Budou prezentovány ukázky různých nástrojů, jaké lze vytvářet v QGIS: např. automatizace komplexního workflow v QGIS do jednoho nástroje; nástroj pro specifickou modifikaci geometrie prvků; nástroj pro zpracování atributových dat. Seminář přímo navazuje na přechozí seminář, k němuž jsou podklady dostupné zde: https://github.com/JanCaha/seminar-GIS_Ostrava_2021, a předpokládá, že účastnici budou obeznámeni s prací s QGIS a Pythonem na této úrovni.

Středa dopoledne, 9:00 - 12:00.

Úvod do prostorových databází (GISMentors.cz)

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou prostorových databází, přičemž je záměrem ukázat, že kromě serverových řešení existují i souborové prostorové databáze, které je možné snadno využívat bez nutnosti správy serveru. Jedním z nejznámějších formátů pro souborovou prostorovou databázi je GeoPackage. S využitím nástrojů, jako je GDAL, je možné se poměrně efektivně s využitím Spatial SQL dotazovat do databáze postavené na tomto formátu. Od účastníků se očekává základní znalost problematiky prostorových dat, ale není nutná znalost jazyka SQL. V úvodu semináře se budeme věnovat základům SQL. Následně se podíváme na Spatial SQL a probereme různé úlohy nad souborovou prostorovou databází.

Rozsah: 3 h

Požadavky: OSGeo4W nebo adekvátní sada nástrojů: QGIS a GDAL

Modelování dopravy ve webovém prostředí (Daniel Beran, RoadTwin, Karel Jedlička, ZČU)

Cílem semináře bude ukázat účastníkům současné možnosti analýzy dopravy a jejího modelování pro účely plánování mobility měst a regionů.

V úvodu bude představena problematika samotného dopravní modelování - potřebná prostorová data, typy dopravních modelů, metody výpočtu dopravního modelu, limity a přesnost dopravního modelování, kartografické výstupy z dopravního modelování.

V druhé části semináře se od teorie přesuneme k praxi modelování dopravy v prostředí chytrých měst a budeme se snažit odpovědět na otázky jako: Jaké problémy v mobilitě města řeší a jak jim k tomu může dopravní modelování pomoci? Jaké programy a aplikace k tomu mají k dispozici? Jaké výstupy lze při nasazení modelu na město očekávat? V této části budou představeny možné použitelné nástroje, včetně nástrojů Glayer (https://innoconnect.net/glayer) a TraMod (https://trafficmodeller.com ), které budou dále využity v třetí části webináře.

Třetí část semináře bude praktická a umožní účastníkům vyzkoušet si práci ve webových aplikacích WebGlayer a TraMod. Aplikace Glayer se soustředí na přístupnou analýzu velkých dat (ne nutně dopravních), např. dopravních smyček nebo dat z plovoucích vozidel (tzv. floating car data). Druhá zmíněná aplikace TraMod umožňuje modelování uživatelských dopravních scénářů přímo z webového prohlížeče. To je umožněno pomocí serverové implementace algoritmů rozdělování dopravy a webového API pro komunikaci s klientskou aplikací.

Účastníci semináře si budou moct vyzkoušet roli plánovače mobility města či regionu a pomocí zmíněných aplikací budou hledat optimální konstelaci uzavírek, zjišťovat možný dopad zklidnění komunikace v centru, zpětně hodnotit dopad takového zklidnění nebo posuzovat vliv nové výstavby na sídlišti města.

Věříme, že obsah semináře je zajímavý hlavně pro zástupce měst hledající nástroje pro efektivní řízení vlastní mobility, ale i pro další účastníky, protože se jedná o praktickou ukázku využití prostorových dat a hledání nových cest jak tyto analýzy a výstupy z nich přiblížit běžnému uživateli.

Časový plán webináře:

Na účastníky nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska předchozí znalosti či registrace do některých systémů. K praktickému vyzkoušení postačí účastníkům webový prohlížeč.

Středa dopoledne, 10:00 - 12:15.