Porota

Porota je pro letošní rok tvořena absolventy oboru geoinformatika a příbuzných oborů, kteří nepůsobí na vysoké škole. Cílem tohoto výběru je klást větší důraz na spolupráci s praxí.

Sekce Ing.
Ing. Marek Lesák T-MAPY spol. s. r. o.
Ing. Luboš Hübsch GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Ondřej Patočka

Bentley Systems ČR s.r.o.

Ing. Ilona Netolická

ARCDATA Praha, s.r.o.

Ing. Libuše Kozáková

GEPRO spol. s r.o.

Ing. Josef Stromský

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Ing. Ondřej Fialík

Pontech s.r.o.

Sekce Bc.

Ing. Lucie Tomášová

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mgr. Libuše Dobrá

Olomoucký kraj

pplk. Ing. Martina Klímová

Policie ČR

Mgr. Lucie Mališová

VARS Brno a.s.

Ing. Aleš Bartečko

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Ing. Anton Mráz

CORA GEO, s.r.o.

Ing. Vladimír Havlík

Tieto Czech s.r.o.