Sborník

Diplomové práce
Brychtová Alžběta,
UP Olomouc
Automatická interaktivní 3D vizualizace digitálních datreferát>>
Hromek Vojtěch,
Mend.U Brno
Hydrologické modelování v prostředí GISreferát>>
Komoráš Róbert,
VŠB-TU Ostrava
Modelovanie fluviálnej erózie na území CHKO Strážovské vrchyreferát>>
Kupka Petr,
VŠB-TU Ostrava
Modelování kontaminace podzemní vody pro operativní řešení haváriíreferát>>
Morávek Andrej,
UK Praha
Vizualizácia morfometrických parametrov georeliéfu v prostredí Internetureferát>>
Mráz Martin,
VŠB-TU Ostrava
Dynamický serverový mapový systémreferát>>
Nemec Peter,
VŠB-TU Ostrava
Hodnotenie vývoja a štruktúry správ s využitím geoparsingureferát>>
Pavková Kateřina,
UP Olomouc
Modelování povrchového odtoku v prostředí ArcGIS Serverureferát>>
Popelka Stanislav,
UP Olomouc
Analýzy viditelnosti a jejich vizualizacereferát>>
Tomčík Martin,
VŠB-TU Ostrava
Extenzia Google Gears a jej využitie v GISreferát>>
Bakalářské práce
Brotánek Petr,
VŠB-TU Ostrava
Hydrologický model založený na celulárním automatu referát>>
Doležal Jan,
UP Olomouc
Programová podpora přípravy 3D dat pro tisk tyflomapreferát>>
Dubrovský Jakub,
Mas.U Brno
Informační systém pro kontrolu silnicreferát>>
Kraváček Ondřej,
UP Olomouc
Toolbox pro stanovení topografického indexu a hydrologických zónreferát>>
Kubáň David,
VŠB-TU Ostrava
Podpora mobilních uživatelů Geoportálu Policie České republikyreferát>>
Lojek Jan,
VŠB-TU Ostrava
Srovnání datových zdrojů o posledních zemětřeseníchreferát>>
Malecký Samuel,
KU Ružomberok
Príklady využitia systému GRASS v geografii referát>>
Mikloš Martin,
UP Olomouc
Časové animace starých mapreferát>>
Novák Jan,
VŠB-TU Ostrava
Webová aplikace pro evidenci hydrologických událostí v krajině referát>>
Ohanka Jakub,
VŠB-TU Ostrava
Příprava a editace databáze klimatologických stanic pro potřeby modelu SWAT referát>>
Oramus Jakub,
VŠB-TU Ostrava
Webová aplikace zobrazující aktuální ceny benzínu na území města Ostravyreferát>>
Prášek Jan,
VŠB-TU Ostrava
ZPŘÍSTUPNĚNÍ MAPOVÉHO SERVERU OLOMOUCKÉHO KRAJE JAKO WMS SLUŽBYreferát>>
Růžička Ondřej,
UP Olomouc
Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu referát>>
Sedoník Jiří,
UP Olomouc
Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠreferát>>
Šindelářová Lucie,
ČVUT Praha
Analýza rozmístění kompostárenských zařízení v Karlovarském kraji pomocí GISreferát>>
Šípka Ondřej,
VŠB-TU Ostrava
Automatizace tvorby map pro potřeby úřadů prácereferát>>
Vandrol Jan,
VŠB-TU Ostrava
Realizace modelu metapopulace založeného na IFM v prostředí ArcGISreferát>>
Postery
Havel Ondřej,
VŠB-TU Ostrava
Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu ze systému SPOT 5 v horských oblastech referát>>
Masař Ondřej,
VŠB-TU Ostrava
Mapy predikce rizik klíšťaty přenášených patogenů Jihočeského kraje referát>>
Pučan Stanislav,
VŠB-TU Ostrava
Prostorové analýzy studentů a absolventů oboru Geoinformatika na VŠB-TU Ostrava referát>>
Ulman Jan,
VŠB-TU Ostrava
Modelování vybraných geologických dat v prostředí ISATIS referát>>