Výsledky z roku 2010

Diplomové práce
1. místo Mudroň Ivan (VŠB-TUO): OPTIMALIZACIA VYUZITIA KRAJINY V HORNOM POVODI CEBOVSKEHO POTOKA VZHLADOM NA EROZNE MODELY
2. místo Brychtová Alžběta (UPOL): Automatická interaktivní 3D vizualizace digitálních dat
3. místo Komoráš Róbert (VŠB-TUO): Modelovanie fluviálnej erózie na území CHKO Strážovské vrchy
4. místo Mráz Martin (VŠB-TUO): Dynamický serverový mapový systém
5. místo Průšová Markéta (VŠB-TUO): Vývoj sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance
Bakalářské práce
1. místo Brotánek Petr (VŠB-TUO): Hydrologický model založený na celulárním automatu
2. místo Mikloš Martin (UPOL): Časové animace starých map
3. místo Růžička Ondřej (UPOL): Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu
4. místo Sedoník Jiří (UPOL): Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ
5. místo Šípka Ondřej (VŠB-TUO): Automatizace tvorby map pro potřeby úřadů práce
Postery
1. místo Sumegová Daniela (VŠB-TUO): Návrh optimálního postupu pro zaměřování bodů, linií a ploch pomocí GPS v lese
2. místo Mikloš Martin (UPOL): Časové animace starých map
3. místo Pučan Stanislav (VŠB-TUO): Prostorové analýzy studentů a absolventů oboru Geoinformatika na VŠB-TU Ostrava
4. místo Růžička Ondřej (UPOL): Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu
5. místo Čápová Vendula (UPOL): Vizualizace výskytu hepatitidy typu A a B v Olomouckém kraji
Divácká cena bakalářské práce
Mikloš Martin (UPOL): Časové animace starých map
Divácká cena diplomové práce
Brychtová Alžběta (UPOL): Automatická interaktivní 3D vizualizace digitálních dat
Cena společnosti ELVAC Solutions za nejpřínosnější akademickou práci pro praxi
Martin Mráz (VŠB-TUO): Dynamický serverový mapový systém