Předběžný program konference

Bakalářské práce - NA 3
9:00 - 9:15 slavnostní zahájení - NA 2
9:20 – 10:40
----


SEKCE 1, vedoucí Ing. Jiří Ardielli
----
Prezentace společnosti Tieto
David Kubáň : Podpora mobilních uživatelů Geoportálu Policie České republiky
Ondřej Růžička : Serverová aplikace pro automatickou tvorbu webové mapy teploty vzduchu z aktuálních dat na internetu
Jakub Oramus : Webová aplikace zobrazující aktuální ceny benzínu na území města Ostravy
Martin Mikloš : Časové animace starých map
Petr Kotula : Webová aplikace správy dtabáze geologických lokalit s využitím API volně dostupných mapových služeb
10:40 – 10:55 Přestávka
10:55 - 12:15
----


SEKCE 2, vedoucí Mgr. Tomáš Inspektor
----
Prezentace společnosti ARCDATA PRAHA
Lucie Šindelářová : Analýza rozmístění kompostárenských zařízení v Karlovarském kraji pomocí GIS
Ondřej Kraváček : Toolbox pro stanovení topografického indexu a hydrologických zón
Jan Novák : Webová aplikace pro evidenci hydrologických událostí v krajině
Jiří Sedoník : Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ
Jiří Paloch : Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS
12:15 – 13:15 Přestávka na oběd
13:15 – 15:05
----SEKCE 3, vedoucí Ing. Milan Lazecký
----
Prezentace společnosti VARS BRNO a.s.
Jakub Ohanka : Příprava a editace databáze klimatologických stanic pro potřeby modelu SWAT
Petr Brotánek :Hydrologický model založený na celulárním automatu
Jan Doležal : Programová podpora přípravy 3D dat pro tisk tyflomap
Jan Lojek : Srovnání datových zdrojů o posledních zemětřeseních
Marek Bereta : Geografické dáta v programových balíkoch s funkciami GIS
Jan Vandrol : Realizace modelu metapopulace založeného na IFM v prostředí ArcGIS
15:05 - 15:15 Přestávka
15:15 - 16:35
----

SEKCE 4, vedoucí Ing. Igor Ivan, Ph.D.
----
Jan Prášek : ZPŘÍSTUPNĚNÍ MAPOVÉHO SERVERU OLOMOUCKÉHO KRAJE JAKO WMS SLUŽBY
Malecký Samuel : Príklady využitia systému GRASS v geografii
Ondřej Šípka : Automatizace tvorby map pro potřeby úřadů práce
Martin Albert : Vizualizace meteorologických jevů
Jakub Dubrovský : Informační systém pro kontrolu silnic
16:35 - 17:10 vyhodnocení výsledků
17:10 - 17:40 vyhlášení výsledků - NA 2
18:30 - … posezení v baru S A K O


Diplomové práce - NA 2
9:00 - 9:15 slavnostní zahájení - NA 2
9:20 – 10:40
----

SEKCE 1, vedoucí Ing. Pavel Belaj
----
Prezentace společnosti T-MAPY spol. s r.o.
Petr Kupka : Modelování kontaminace podzemní vody pro operativní řešení havárií
Andrej Morávek :Vizualizácia morfometrických parametrov georeliéfu v prostredí Internetu
Andrea Tkáčiková :Využitie radarovej interferometrie k vyhodnoteniu zmien terénu po povodniach v roku 1997
Markéta Průšová :Vývoj sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance
10:40 – 10:55 Přestávka
10:55 - 12:15
----

SEKCE 2, vedoucí Ing. Martin Ďuricha
----
Prezentace společnosti Bentley Systems
Ivan Mudron :OPTIMALIZACIA VYUZITIA KRAJINY V HORNOM POVODI CEBOVSKEHO POTOKA VZHLADOM NA EROZNE MODELY
Peter Nemec : Hodnotenie vývoja a štruktúry správ s využitím geoparsingu
Kateřina Pavková : Modelování povrchového odtoku v prostředí ArcGIS Serveru
Róbert Komoráš : Modelovanie fluviálnej erózie na území CHKO Strážovské vrchy
12:15 – 13:15 Přestávka na oběd
13:15 – 15:05
----
SEKCE 3, vedoucí Ing. Petr Vavroš
----
Prezentace společnosti GEPRO spol. s r.o.
Martin Tomčík : Extenzia Google Gears a jej využitie v GIS
Bc. Stanislav Popelka : Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace
Bc. Vojtěch Hromek : Hydrologické modelování v prostředí GIS
Bc. Alžběta Brychtová : Automatická interaktivní 3D vizualizace digitálních dat
Martin Mráz : Dynamický serverový mapový systém
16:35 - 17:10 vyhodnocení výsledků
17:10 - 17:40 vyhlášení výsledků - NA 2
18:30 - … posezení v baru S A K O