Porota

Porota je i pro letošní rok tvořena odborníky, kteří nepůsobí na vysoké škole. Cílem tohoto výběru je klást větší důraz na spolupráci s praxí.

Sekce Ing.
Ing. Marek Lesák T-MAPY spol. s. r. o.

Mgr. Miloslav Ofúkaný

GeoCommunity s.r.o.

Ing. Ondřej Fialík

Pontech s.r.o.

Ing. Vladimír Havlík Tieto Czech s.r.o.

Ing. Tomáš Sasko

G-BASE s. r. o.

Ing. Mária Bardyová Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Ing. Miroslav Horváth

Bohemia Interactive Simulations

Sekce Bc.

Ing. Barbora Valouchová

Město Uherský Brod

Mgr. Filip Jung

VARS Brno a.s.

Ing. Libuše Kozáková

GEPRO spol. s r.o.

Ing. Libor Štefek

DIGIS spol. s r.o.

Ing. Aleš Bartečko

Tieto Czech s.r.o.

Ing. Petr Solnický

Asental, s.r.o.

Mgr. Lukáš Marek

GIS Portál