Dovednostní soutěž

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky pořádá dovednostní (on-line) soutěž zaměřenou na práci s prostorovými daty, jejich vyhledávání na Internetu a cílené zpracování

Termín konání: 16.5.2014, 14:00

Kategorie: středoškolská, vysokoškolská

Hlavní cena: Tablet dle vlastního výběru do 3000 Kč

K účasti v soutěži je nutné mít přístup k internetu a e-mail. Pro středoškolskou úroveň je vhodné vědět co znamenají souřadnice GPS. Pro vysokoškolskou úroveň je vhodné vědět jak pracovat s prohlížecí nebo stahovací službou dle INSPIRE.

Středoškolská úroveň

Vysokoškolská úroveň